Meedenken over opzet van steunpunten onderwijs

Kinderen op school

Wat zoeken ouders en jongeren bij een ouder- en jeugdsteunpunten? Waar hebben ouders en jongeren echt wat aan? Welke informatie en producten zijn handig? Op 11 september komt de ontwikkelgroep onderwijs en zorg van Netwerk Beter Samen opnieuw bij elkaar rond dit onderwerp. Ook nieuwe ervaringsdeskundige ouders uit Utrecht en Flevoland zijn welkom.

Ieder samenwerkingsverband is verplicht een onafhankelijk ouder- en jeugdsteunpunt in te richten. Hier kunnen ouders en jongeren terecht kunnen met vragen over extra hulp op school. Veel samenwerkingsverbanden zoeken nog hoe deze steunpunten vorm te geven en hoe bij de ontwikkeling ervan ouders en jongeren te betrekken. Netwerk Beter Samen denkt nu mee bij de samenwerkingsverbanden Passenderwijs en Sterk VO in de regio’s Utrecht-West en Utrecht en Stichtse Vecht. 

Met een subsidie van ZonMw brengt Netwerk Beter Samen ervaringsdeskundige ouders samen die zich in willen zetten voor het verbeteren van de samenhang tussen onderwijs en zorg. De ontwikkeling van onafhankelijke steunpunten, waar ouders en jongeren ook daadwerkelijk iets aan hebben hoort hierbij. Doel is ook om concrete producten op te leveren die bruikbaar zijn voor ouders, jongeren en de diverse steunpunten.  

Wil je meedoen als ervaringsdeskundig ouder aan deze ontwikkelgroep of wil je als professional over dit onderwerp in contact komen met Netwerk Beter Samen? Mail dan projectleider Astrid van der Kooij:  Astrid@netwerkbetersamen.nl.

Je kunt je hier aanmelden voor de bijeenkomst van 11 september.  De bijeenkomst is van 12.30 tot 15.00 uur en is bij de Huismeesters, Zwarte Woud 2 in Lunetten.   

Scroll to Top