Jaarverslag project Ervaringsacademie

Eerste groep geslaagde ouders voor de basistraining ervaringsdeskundige ouder

In 2021 is het project Ervaringsacademie van start gegaan. In de Ervaringsacademie werken jongeren, ouders en ervaringsdeskundigen samen aan het verbeteren van zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen met meervoudige zorg- en hulpvragen in de regio Utrecht en Flevoland. Dat doen zij door samen met professionals te leren en te ontwikkelen.

Samen leren, samen doen en samen ontwikkelen zijn drie pijlers van de Ervaringsacademie. In het jaarverslag wordt toegelicht wat er in deze drie pijlers ontwikkeld is en wat ervaringen en opbrengsten zijn van het opstartjaar 2021-2022.

De Ervaringsacademie is opgezet in opdracht van de bovenregionale expertisenetwerken jeugd in Utrecht en Flevoland. De opdracht is uitgevoerd door Stichting Netwerk Beter Samen. Afgelopen jaar zijn diverse workshops en trainingen ontwikkeld en aangeboden aan jongeren, ouders en professionals. Voor ouders met eigen ervaring en passie om daarmee iets te doen is een basistraining ervaringsdeskundigheid gegeven.

Netwerk Beter Samen is een netwerk van ouders, jongeren en professionals met persoonlijke ervaring in de jeugdzorg, passend onderwijs en andere hulpverlening. De stichting zet ervaringsdeskundigheid in voor betere en samenhangende ondersteuning voor kinderen, jongeren en gezinnen die hulp of zorg nodig hebben. De stichting wil dat ervaringskennis en –deskundigheid beter wordt benut, waarbij gelijkwaardig samenwerken het basisuitgangspunt is.

U kunt hier het jaarverslag lezen.

Scroll to Top