Inzicht in project Ervaringsacademie

In het project Ervaringsacademie wordt ervaringsdeskundigheid van ouders en jongeren toegevoegd in de leer- en kennisfunctie van het bovenregionaal expertise netwerk in Utrecht en Flevoland. Het tweede jaar van dit project is in mei 2022 gestart en hoogtijd voor inzicht in de verschillende ontwikkelingen. De jeugdhulpregio’s binnen deze provincies kunnen ook contact met ons opnemen voor advies over inzet van ervaringsdeskundigen in de regio.

Samen leren en ervaren

Het project Ervaringsacademie bestaat uit drie bouwstenen met hun eigen activiteiten. Samen leren krijgt inhoud in leeractiviteiten met drie of meer dagdelen voor hulpverleners, ouders en ervaringsdeskundigen. In deze activiteiten brengen we een mix van ervaringen, ervaringskennis, wetenschap en praktische tips bij elkaar. Er start op 30 januari ook weer een basistraining voor ouders die willen ontdekken of ze iets voor anderen willen betekenen met hun ervaringsdeskundigheid. Een eerste activiteit, Masterclass Laat je raken, is afgerond en een evaluatie is toegevoegd aan de rapportage. De overige activiteiten lopen met aanmeldingen en worden in de komende maanden uitgevoerd. 

‘Een waardevolle masterclass waarin de kracht zit in het delen van ervaringen vanuit de rol als ouder en professional. Het zet je in beweging en je gaat naar huis vol nieuwe inspiratie.’
Deelnemer masterclass Laat je raken

Samen ervaren is een nieuwe bouwsteen waarmee ontmoeten, inspireren en informeren inhoud krijgt. Het betreft de ontwikkeling van een community voor en met ouders met een meervoudige zorgvraag in Utrecht. Een tweede community voor ervaringsdeskundigen uit de provincie Utrecht en Flevoland start op 25 november. Daarin denken we samen uit hoe dat verder wordt ingevuld o.a. met intervisie. 

Samen ontwikkelen in de regio

Samen met de regio’s en regionale expertteams kunnen we meedenken vanuit ervaringsdeskundigheid. Zo staat ook in complexe gezinssituaties het gewone leven van het hele gezin centraal en voorkomen we aanbodgericht denken. Jongeren zijn aan de slag met een Eerste Hulp Bij Jeugdzorg-product voor jongeren die op de groepen verblijven. Een succesvol project uit het eerste jaar om het gewone leven op de groepen te versterken en om te gaan met stress. Shannon IJkema, ervaringsdeskundige en co-trainer: ‘Wat wij toen nodig hadden, mogen wij nu aan anderen geven.’ Samen met de regionale kenniswerkplaatsen is er nagedacht over een nieuw actieonderzoek. 

Er is veel te vertellen over de ontwikkelingen en in de rapportage kun je meer inzicht krijgen in de ontwikkelingen van dit project, data van komende trainingen en hoe we ook in de projectorganisatie verder ontwikkelen. Heb je vragen of wil je advies dan kun je contact opnemen met Debby Zuijderwijk. Zij helpt je verder met een antwoord, verbinding met de juiste persoon of het inplannen van een afspraak.

Scroll to Top