ExpEx Utrecht: ‘Met deze EHBJ-box willen wij jongeren een gevoel geven dat ze gezien en erkend worden.’

ExpEx ontwikkelen een product voor jongeren die in de jeugdzorg verblijven.

De jongeren van ExpEx Utrecht zijn de afgelopen periode weer op vele terreinen actief geweest. De vraag om samenwerking vanuit studenten, onderzoekers en organisaties neemt toe. Dat is goed nieuws. Samen met de nieuwe projectleider Hellen Houterman wordt ook enthousiast gewerkt aan een EHBJ (Eerste Hulp Bij Jeugdzorg) voor jongeren. ‘Met deze box willen wij jongeren een gevoel geven dat ze gezien en erkend worden.’

EHBJ box

ExpEx Utrecht is begonnen met het ontwerpen van een EHBJ-Box (Eerste Hulp Bij Jeugdzorg/jeugdggz). Hier zullen de jongeren in de komende maanden intensief mee aan de slag gaan. Deze zomer willen zij met deze box jongeren in de jeugdzorg/ jeugdggz een hart onder de riem steken. “Toen wij in de jeugdzorg/jeugdggz terecht kwamen, misten we een stukje warmte. Met deze box willen wij jongeren een gevoel geven dat ze gezien en erkend worden. Ook willen we ze informeren om ze zo meer houvasten mee te geven en te inspireren dat de situatie waar ze nu inzitten, echt beter wordt!” 

Training Stressvolle dynamiek

In de maanden maart en april hebben drie jongeren van ExpEx Utrecht de training Stressvolle dynamiek bij autisme gevolgd bij Netwerk Beter Samen. Ze leerden over de invloed van stress op het brein, prikkelverwerking en (micro)trauma. De uitwisseling en het leren over deze onderwerpen leidden tot een hoop (h)erkenning en verbinding tussen de ervaringsdeskundige ouders, die ook deelnamen aan de training, en de ExpEx.
Heb je interesse in deze training, stuur een email aan info@netwerkbetersamen.nl. Bij voldoende interesse starten we een nieuwe training.  

Veel vragen

Studenten, onderzoekers, professionals weten ExpEx Utrecht goed te vinden. Alleen al in de maand april kregen we vijftien vragen om mee te werken aan onderzoeken, begeleiding van een teamdag, het starten van een maatjestraject en uitnodigingen voor conferenties waarbij de inbreng van ervaringsdeskundigen gewenst is. Het is zoeken naar balans en tegelijkertijd geweldig dat de vraag naar ExpEx toeneemt.

Kennismaking partners

Bij de kennismakingsronde met de partners en de nieuwe projectleider ExpEx Utrecht ontstaan mooie gesprekken. Juist doordat jongeren een actieve gesprekspartner zijn. Als vanzelf ontstaan ideeën voor de invulling van de samenwerking. Of het nu is om als maatje samen te werken rond eetstoornissen, of bij het organiseren van een workshop inzet eigen ervaring door professionals, meedenken over een campagne mentale gezondheid en zo nog meer. Dit belooft veel moois voor de toekomst. 

Woensdag 24 mei is de volgende ontwikkelsessie met partners gepland. Nieuwkomer is Spoor030. Welkom Spoor030!

Scroll to Top