De ontwikkelgroep ‘Ouders en Suïcidepreventie’ stelt zich voor

Sinds het najaar van 2022 komt de ontwikkelgroep van het project ‘Ouders en Suïcidepreventie’, regelmatig bij elkaar om te brainstormen. Deze ontwikkelgroep ontwikkelt samen met de partners in Utrecht een plan voor ouders van kinderen met suïcidaal gedrag. Dit wordt mogelijk gemaakt door het project Ervaringsacademie. Wie zijn de deelnemers aan deze ontwikkelgroep en wat motiveert hen tot deelname?

De deelnemers van de ontwikkelgroep

Saskia Schipper, Ervaringsdeskundige ouder, POH-GGZ bij Tactus Verslavingszorg en trainer cursus In verbinding blijven bij suïcidale gedachten

De aanleiding voor mij om aan te sluiten bij de ontwikkelgroep, is mijn zoon, die er vorig jaar zomer voor gekozen heeft om uit dit leven te stappen. Net als (te)veel ouders hebben ook wij een lange weg bewandeld.  Onze weg was naast lang ook intensief en heftig voor ons hele gezin en heeft een stempel op ons allemaal gedrukt. We zullen nooit meer zijn wie we waren. Dat is niet per se verkeerd, maar tegelijkertijd had er veel anders en beter gekund. Een belangrijk gemis dat wij hebben ervaren is de zorg voor ouders, broers en zussen. Uit ervaring weet ik hoe belangrijk het is om het gezin eromheen sterk te houden. Draagkracht te vergroten. Dat betekent gezien worden, aandacht, hulp waar nodig, goede info die voorhanden is, en echte verbinding.
Alles is verbonden, was een vaak gehoorde uitspraak van mijn zoon. En ik geloof dat dit helpt.
Meer over Saskia

Marjon Kuipers, gedragsanalist/profiler, oprichter Autismeacademie en Traumatrainingen en trainer cursus In verbinding blijven bij suïcidale gedachten

Als gedragsanalist/profiler ben ik gespecialiseerd in gedragspatronen en het onderliggende trauma en stress. Ik geloof sterk in het idee dat ieder gedrag, gewenst of ongewenst, een vorm van taal is en dat we daar als betrokkenen veel beter naar moeten gaan luisteren. Als professional blijf ik op de hoogte van de nieuwste internationale wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van trauma en stress.
Als mens zijn Verbinding, veiligheid en vertrouwen belangrijk voor mij. In de trainingen die wij voor het Netwerk Beter Samen geven, is dat de rode draad, zodat er vrijheid ontstaat voor de cursisten zich taboe-loos uit te spreken. Het is al zo moeilijk en de menselijkheid hierin ontbreekt in reguliere settingen veel te vaak. Ik vind dat de aandacht en de gesprekken rond suïcide op een betere manier vorm moeten krijgen en dat we gebruik moeten maken van de kennis, ervaring en de wensen van de ervaringsdeskundigen. 
Autisme in mijn naaste kring heeft geleid tot het oprichten van de AutismeAcademie en TraumaTrainingen, waar ik samen met (ervaringsdeskundige) collega’s trainingen en workshops ontwikkel voor zowel professionals als individuele cursisten. Ik ben medeauteur van de boeken “Plan B”, over autisme en communicatie, en “Plan C Minder stress, minder autisme”. Ons meest recente boek, “Onuitwisbaar”, gaat over de acceptatie van microtrauma in ons leven.
Met meer dan 15 jaar ervaring in het ontwikkelen en implementeren van effectieve strategieën voor het begrijpen van gedrag met name op het gebied van trauma en stress, is het creëren van gelijkwaardige samenwerkingen een belangrijke drijfveer voor mij. Ik streef naar het ontwikkelen en behouden van gezonde werkrelaties waarin iedereen zich gehoord en gerespecteerd voelt.
www.autismeacademie.nl www.traumatrainingen.nl
Meer over Marjon

Koos de Boed, ervaringsdeskundige en landelijk coördinator Stichting Suïcide Preventie Centrum

Vanuit mijn eigen ervaring als persoon met suïcidale gedachten weet ik dat het open kunnen praten over wat je bezighoudt erg belangrijk is. Het uitspreken van je doodswens zonder dat er acties ondernomen worden (medicatie, crisisdienst etc.) geeft rust en veiligheid. Dit gaat niet alleen op voor mensen die zelf met die gedachten te maken hebben, ook voor hun naasten is het praten over hun ervaringen, hun belemmeringen en het uitwisselen hiervan erg belangrijk. Hierbij zijn ouders van suïcidale jongeren zeker geen uitzondering, hier ligt eerder nog meer belang. Daarom zet ik mij, namens de Stichting Suïcide Preventie Centrum, in voor dit project, want van erover praten ga je niet dood, maar van erover zwijgen misschien wel.

Ik ben de initiatiefnemer van de Stichting Suïcide Preventie Centrum. Een stichting die zich vanuit eigen ervaringen inzet om iedereen die te maken heeft met suïcidaliteit te ondersteunen.
www.suicidepreventiecentrum.nl
Meer over Koos

Frederik Bullens, ervaringsrijke ouder, systeemtherapeut en actieonderzoeker schooluitval

Mijn familie worstelt al enkele generaties met ziekte, verval en dood. Maar noch de kerk, noch de wetenschap, noch het eigen vernuft kon een antwoord bieden op de vaststelling dat ‘het hoofd – dat schedel wordt – al leeg is.’ Met anderen probeer ik, zowel persoonlijk als professioneel, stil te staan bij deze ervaring en samen te zoeken naar een zinvolle levenswijze. Hoe kunnen we gehoor geven aan de roep van het leven én vormen creëren waarin wij, onze kinderen en andere wezens op aarde veilig en verbonden kunnen groeien en bloeien? Samen dus schrijven aan een testament dat hoort bij de menselijke erfenis en er samen uitvoering aan geven. De acties die eruit voortvloeien zijn tijdelijk, schieten tekort en vragen om een telkens opnieuw beginnen. Maar ze geven ook uitdrukking aan ons vermogen om dat wat we meemaken te waarderen en om een brug te slaan naar de toekomst.
Meer over Frederik

Janneke van Bockel, ouderschapsdeskundige en ervaringsdeskundige ouder

Als ouderschapsdeskundige en eigenaar van MetaMama schrijf, spreek en denk ik over de psychologie van het ouderschap. Bij Netwerk Beter Samen ben ik een van de trainers bij de basistraining Ervaringsdeskundigheid voor ouders. Ik heb twee dochters, van wie de jongste ernstige depressies heeft, die hebben geleid tot suïcidaliteit, automutilatie en verslaving. Als schrijver zoek ik hoe ik bruggen kan slaan tussen theorie en praktijk. Ik werk op dit moment aan een serie gedichten waarbij het ouderschap van een jongvolwassene die kampt met depressie/suïcidaliteit centraal staat.
Aandacht voor ouders van pubers/jong-volwassenen die psychisch in nood zijn is broodnodig. Het is een perspectief dat nogal eens onzichtbaar is. Dat is ook waarom ik graag zowel mijn professionele als mijn ervaringskennis inbreng bij deze ontwikkelgroep. Op naar meer (h)erkenning voor ouders enerzijds en inzicht over de impact op ouders bij de omgeving/professionals aan de andere kant.
www.metamama.nl
Meer over Janneke

Silvana Palazzo, ervaringsdeskundige ouder en docent Social Work Hogeschool Utrecht

Waarom ik deelneem aan deze ontwikkelgroep?
Omdat ik hoop, dat de samenleving voor iedereen een plek heeft. 
Omdat ik hoop dat er hulp komt voor jongeren, die niet willen leven, of in ieder geval niet zoals het nu is.
Omdat ik hoop dat ouders gesteund in plaats van veroordeeld worden. 
Omdat ik hoop dat we samen over de suïcidale gedachten van onze kinderen praten.

Omdat ik denk dat dit alleen samen kan.

Meer over Silvana

Jess van de Griend, ervaringsdeskundige ouder, initiatiefnemer en kartrekker, communicatieadviseur Netwerk Beter Samen en projectmedewerker Netwerk Stichting Suïcide Preventie Centrum

De kiem van dit project lag in mijn ervaring als ouder van een zoon met autisme, die meerdere depressies heeft doorgemaakt en vanaf jonge leeftijd kampte met suïcidale klachten. In 2020/21 waren zijn depressie en suïcidaliteit zo ernstig, dat wij als gezin (ik, hij en zijn broertje) in een isolement geraakt zijn. De intensiteit van zijn suïcidaliteit en mijn alleenstaande zorg voor hem en zijn broertje maakte dat er niets anders meer mogelijk was; we zaten -al voor de eerste lockdown- aan huis gekluisterd. De enige weg naar buiten ging naar de vele afspraken met hulpverleners, die net als ik regelmatig met hun handen in het haar zaten. Hulpweigering en handelingsverlegenheid liggen heel dichtbij elkaar.
De impact van deze zorg is voor velen moeilijk te begrijpen. Vanuit een grote behoefte aan Verbinding en Begrip heb ik via allerlei wegen gezocht naar lotgenoten en ervaringsdeskundige ouders. Maar mijn vraag aan huisarts, POH, buurtteam, Jeugdzorg, GGZ, gemeente, school, mantelzorg- en belangenorganisaties bleef onbeantwoord. Toen en daar besloot ik; als wij hier goed uitkomen, dan ga ik mij er hard voor maken dat hier iets verandert. Met mij moeten er vele andere ouders zijn die hier tegenaan lopen, maar door de impact, omstandigheden en het taboe onzichtbaar zijn. Dit kan en móet anders. De kiem werd een missie. En nu zijn we hier.
De weg van Verandering in het werkveld van de Jeugdzorg en GGZ is complex en de kar is beladen. Ik ben dus heel blij met de gelijkwaardige samenwerking met deze ontwikkelgroep en Netwerk Beter Samen. Hierdoor verbreden we de denkkracht, verbinden we ervaringen en expertises en is een bedding voor verdere ontwikkeling van het project gecreëerd. Samen moedig voorwaarts!
Meer over Jess

Nely Sieffers, directeur Netwerk Beter Samen, projectleider Ervaringsacademie, ervaringsdeskundig adviseur en trainer basistraining ervaringsdeskundige ouders.

In mijn werk van de afgelopen twaalf jaar als ervaringsdeskundige adviseur en trainer komt regelmatig het thema suïcide op mijn pad. Ouders en jongeren die nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden en op een dun draadje tussen dood en leven balanceren. Gemangeld door een systeem dat vaak uitsluit en veel werkt met lijstjes in plaats van pure interesse voor wie het kind of de jongvolwassene is. Plannen vol hulpverleningsdoelen, maar zijn het ook de doelen van de jonge mensen zelf en geeft het toekomstperspectief? Jonge mensen die wat anders ontwikkelen, bijzonder en/of eenzaam zijn, vraagt om mensen die het verschil durven maken. Geen honderden professionals die passeren, maar enkelen om echt in verbinding te blijven. 
Ik doe mee aan deze ontwikkelgroep om met elkaar dit gesprek te voeren en een beweging op gang te brengen. Samen met mensen het verschil maken voor andere jonge mensen en hun ouders. Samen naar de kern van het maatschappelijke probleem en andere dingen doen, omdat nog meer van hetzelfde weinig verschil maakt.
Mooi om hier als directeur van Netwerk Beter Samen een rol in te spelen. Beter Samen! 
Meer over Nely

OPROEP: Help ons de ouders/verzorgers van kinderen met suïcidale klachten bereiken! Onderstaand artikel verwijst naar een anonieme enquete, die de impact van de zorg en de behoeften van deze ouders uitvraagt. De enquete staat nog tot 16 juni open. Lees en deel aub: Wat hebben ouders/verzorgers van een kind met suïcidale klachten nodig? Nieuws Netwerk Beter Samen

Vragen en/of opmerkingen?
Stuur een email aan info@netwerkbetersamen.nl.

Scroll to Top