De community groeit

Foto: community

Netwerk Beter Samen startte in 2022 met een Community voor ervaringsdeskundigen. De groep wordt begeleid door twee ervaringsdeskundige adviseurs en bestaat uit zowel ervaringsdeskundige ouders als -jongeren.

Het samen uitwisselen van ervaringen versterkt niet alleen de collectieve ervaringskennis en de kwaliteit van het werk, maar biedt ook inspiratie en nieuwe ingangen. Steeds meer ervaringsdeskundigen weten ons te vinden. De groep groeit, zowel in aantal deelnemers als in gedeeld enthousiasme en betrokkenheid.
Het aantal jongeren en ouders dat met hun eigen ervaring iets voor anderen doet of wil doen neemt ook toe. Op allerlei gebieden zijn ervaringsdeskundigen actief. O.a. bij zorgorganisaties, als begeleider van oudergroepen, in de opleidingen van professionals, oudersteunpunten onderwijs, onderzoek en kennisontwikkeling. Daarnaast wordt ook op steeds meer plekken door ervaringsdeskundigen meegedacht over beleid en inkoop van zorg. Om verder te ontwikkelen in ervaringsdeskundigheid is het belangrijk om andere ervaringsdeskundigen te ontmoeten. Je staat er niet alleen voor en het is fijn om vraagstukken met elkaar te bespreken. Door de community krijgen deelnemers ook meer inzicht in wat andere ervaringsdeskundigen doen. Dat geeft verbinding en mogelijkheden om samen op te trekken waar gewenst of nodig.

Thema’s binnen de community

In de bijeenkomsten hebben we aandacht voor:

  1. gelijken vinden, elkaar aanmoedigen en steunen en successen delen;
  2. het delen van kennis, ervaring en deskundigheid en elkaar informeren over thema-gerelateerde onderwerpen;
  3. intervisie;
  4. het versterken van de positie ervaringsdeskundigen in opdrachten;
  5. de vraag hoe je op een goede manier invloed kunt uitoefenen;
  6. plezier.

Planning nieuw seizoen

Ook in het nieuwe seizoen gaan we hier graag mee verder. We zien elkaar op:

woensdag 20 september 2023 van 9.30-12.30 uur
woensdag 22 november 2023 van 9.30-12.30 uur
vrijdag 2 februari 2024 van 9.30-12.30 uur
woensdag 3 april 2024 van 9.30-12.30 uur

Ben je al lid van de community, zet deze data dan alvast in je agenda. We zien je weer graag!

Ben je een ervaringsdeskundige ouder of -jongere uit regio Utrecht/Flevoland en benieuwd naar de community? Je bent van harte welkom! Klik op de links voor meer informatie, meld je aan via de website en/of stuur een mail naar info@netwerkbetersamen.nl.

De community wordt mede mogelijk gemaakt door het project ervaringsacademie en financiering vanuit de expertise netwerk jeugd in Utrecht en Flevoland en ZonMw voor de themagroepen Onderwijs en zorg. 

Scroll to Top