Project Ervaringsacademie gaat door!

De gemeente Utrecht heeft de opdracht voor de Ervaringsacademie verlengd. We zijn ontzettend trots op het vertrouwen dat de Expertise Netwerken Utrecht Flevoland in ons stelt en zodat we verder kunnen bouwen aan Samen ervaren, Samen ontwikkelen en Samen leren.

Een droom kwam uit toen we vorig jaar aan de slag mochten met een academie voor en door ervaringsdeskundige ouders en jongeren én professionals; de Ervaringsacademie. 2021 was een jaar van pionieren, verbindingen leggen, gewoon beginnen en kijken wat werkt.

We hebben ontzettend veel geleerd. We hebben vooral ook heel veel samen gedaan want daar staan we voor; Beter Samen. De organisatie is opgebouwd samen met een prachtig team van ervarings-deskundigen. We hebben een aanbod van producten en diensten ontwikkeld samen met onze trainers. Ervaringsdeskundigen, ouders en jongeren, hebben in de workshops en trainingen geleerd samen met professionals. 

In de Ervaringsacademie komt ervaringskennis en professionele kennis samen. We zien er naar uit om in het tweede jaar al het geleerde te borgen en bestendigen. We zien kansen om door te ontwikkelen en te groeien. Dat gaan we doen in samenwerking met onze partners en ambassadeurs en al die ouders en jongeren die ons weten te vinden deelnemen aan de activiteiten.

Namens het bestuur van Netwerk Beter Samen,

Afke Jong

Scroll to Top