Project Ervaringsacademie jaar 1

In de Ervaringsacademie werken jongeren, ouders en ervaringsdeskundigen samen aan het verbeteren van zorg voor jeugdigen en gezinnen in de regio Utrecht en Flevoland. Dat doen zij door samen met professionals te leren en te ontwikkelen. Stichting Netwerk Beter Samen heeft de Ervaringsacademie opgezet met behulp van financiering vanuit de Expertise Netwerken in Utrecht-Flevoland.

De ambitie van de Ervaringsacademie is om de zorg beter te maken door de kennis van ouders en jongeren te integreren in professionele en wetenschappelijke kennis. Dat doen we door een lerend netwerk van jongeren, ouders en professionals te creëren waarin zij samen leren, ontwikkelen en doen vanuit gelijkwaardig partnerschap en vanuit ieders eigen perspectief en rol. De Ervaringsacademie is in eerste instantie gericht op leren in de meest complexe casuïstiek. Geleerde lessen zijn breed bruikbaar in de (jeugd-) hulp en zorg. De kracht van de Ervaringsacademie is het ontwikkelen van een stevig netwerk van jongeren, ouders en (professionele) ervaringsdeskundigen, het zoeken van verbinding, bouwen van bruggen én in het doen.

Meer weten?

Neem contact op met het projectteam

Samen leren

Samen leren biedt een gevarieerd aanbod met workshops voor professionals, jongeren, ouders en ervaringsdeskundigen. Samen leren geeft inhoud aan mooie lessen van ervaringsdeskundigen waarbij het leven van jeugdigen, ouders en gezinnen leidend zijn. Deze activiteiten worden ontwikkeld en zijn gestart vanaf september 2021. We starten in februari 2022 ook met een training voor (ervaringsdeskundige) jongeren en ouders.

Samen ontwikkelen

Samen ontwikkelen bundelt de lessen uit Samen leren en Samen doen. Het biedt(ervaringsdeskundige) jongeren en ouders en ook professionals de mogelijkheid een netwerk te vormen zodat zij gezamenlijk kunnen blijven leren en doorgroeien of ontwikkelen. Zo ontwikkelen we collectieve ervaringskennis. Hiervoor benutten we ook actieonderzoek in samenwerking met de Kenniswerkplaatsen.

Samen doen

Samen doen is gericht op specifieke casuïstiek die dreigt vast te lopen of een specifiek vraagstuk die baat heeft bij één op één advies en begeleiding. Een juiste match en maatwerk is belangrijk. De Ervaringsacademie biedt ervaringsdeskundig advies op maat bij het oplossen van complexe vraagstukken en het samen leren van complexe hulp en vraagstukken en/of consultatie voor professionals.

Activiteiten eerste jaar Ervaringsacademie

“Ik heb inspirerende presentaties gezien tijdens de proeverij. Onze gezamenlijke opgave is dat we in het hele systeem veel meer moeten aansluiten en vertrouwen op de ervaring, de levenskracht, de behoeften én de eigen acties van kinderen, jongeren en ouders zelf. Hoe dragen wij bij aan meer hun invloed op hun eigen leven en eventuele zorg.” 
Hilbrand Jacobs, Procesbegeleider lerend netwerk expertteams Flevoland – Utrecht

Berichten jaar 1 project Ervaringsacademie

Heb je een vraag of wil je meer informatie?

Vanaf 1 mei 2022 – 30 april 2023 loopt het tweede jaar van het project Ervaringsacademie met een heel aantal nieuwe activiteiten voor de regio Utrecht en Flevoland. Je kunt contact opnemen met het projectteam van de Ervaringsacademie via ervaringsacademie@netwerkbetersamen.nl