Onderzoek naar impact Ervaringsacademie

De Kenniswerkplaatsen Jeugd Flevoland Utrecht starten een actie-onderzoek voor en met de Ervaringsacademie van Netwerk Beter Samen. Het onderzoek richt zich op de impact van een aantal workshops van de Ervaringsacademie. De onderzoekers wonen enkele workshops bij en gaan na afloop met deelnemers en trainers in gesprek over wat de workshop heeft betekend.

Daarnaast brengt onderzoeker Roos de Wildt met haar collega Lisanne Kuiper van het Verwey-Jonker instituut in kaart welke organisaties, vrijwilligers-initiatieven en zelfstandigen zich in Flevoland en/of Utrecht zich bezighouden met de inzet van ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp bij jongeren en ouders. Dit gaat om organisaties die zelf ervaringsdeskundige jongeren en/of ouders inzetten. Per organisatie maken de onderzoekers een aantal zaken inzichtelijk:

  • op welke doelgroep richt de organisatie zich
  • wat is de missie en visie
  • over welke specifieke expertise beschikt de organisatie
  • hebben ze ervaringsdeskundigen in dienst hebben,
  • sinds wanneer werken zij met ervaringsdeskundigen,
  • welke rollen vervullen de ervaringsdeskundigen,
  • op welke manier is budget gereserveerd voor de inzet van ervaringsdeskundigen
  • welke behoefte heeft de organisatie aan een netwerk zoals de Ervaringsacademie ontwikkelt.

De onderzoekers brengen organisaties en zelfstandigen in kaart via de sneeuwbalmethode en deskresearch. Eerst leggen ze contact met organisaties en zelfstandigen die inzet van ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp in Flevoland en/of Utrecht faciliteren en waar het projectteam van de Ervaringsacademie al contact mee heeft. Aan contactpersonen bij deze organisaties wordt gevraagd welke andere organisaties zij kennen die zich bezighouden met de inzet van ervaringsdeskundigen (sneeuwbalmethode), waaronder jeugdhulpaanbieders die zijn gecontracteerd en veelal ervaringsdeskundigen in dienst hebben. Via internet wordt gezocht naar andere organisaties die nog niet in beeld zijn gekomen (deskresearch).

De resultaten van het actie-onderzoek leveren een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het netwerk van ervaringsdeskundigen (ouders en jongeren) in de Regio Utrecht en Flevoland en zullen regelmatig worden gedeeld in deze nieuwsbrief.

Ben of ken je een organisatie die actief zou willen deelnemen aan dit actie-onderzoek stuur dan een mail naar ervaringsacademie@netwerkbetersamen.nl.

Scroll to Top