Nely Sieffers directeur Netwerk Beter Samen

Nely Sieffers

Het bestuur van Netwerk Beter Samen heeft Nely Sieffers per 1 januari 2022 aangesteld als directeur. Ze krijgt de opdracht om de organisatie van Netwerk Beter Samen te professionaliseren en ervaringskennis en -deskundigheid van ouders en jongeren een gelijkwaardige plek te geven, van de keukentafel tot aan de bestuurderstafel.

Netwerk Beter Samen is een ervaringsnetwerk voor kinderen, jongeren en gezinnen die hulp nodig hebben. In deze stichting zetten ouders, jongeren en professionals met persoonlijke ervaring in de jeugdhulp of onderwijs hun ervaringsdeskundigheid in voor betere en samenhangende ondersteuning voor kinderen en gezinnen die hulp of zorg nodig hebben.

Netwerk Beter Samen biedt workshops en trainingen aan ouders, jongeren, ervaringsdeskundigen en professionals. Daarnaast leidt en participeert Netwerk Beter Samen in diverse projecten en adviseert het gemeentes, onderwijs en jeugdhulporganisaties bijvoorbeeld bij inkooptrajecten en het ontwikkelen en verbeteren van beleid.

Nely Sieffers was tot 1 januari regio-ambassadeur voor Utrecht en Flevoland en landelijke coördinator jongeren en ouderperspectief voor het ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd, waarin professionals, gemeenten, Rijk, cliënten- en jeugdhulporganisaties samen optrokken om de zorg voor de jeugd te verbeteren. Als regio-ambassadeur kreeg Nely onder andere de opdracht mee een netwerk op te zetten van ervaringsdeskundige ouders en jongeren. Dat mondde uit in de oprichting van Netwerk Beter Samen.

“Netwerk Beter Samen bestaat uit een groep enthousiaste ouders én jongeren. Steeds meer organisaties weten ons te vinden voor trainingen en advies. Dat vraagt om een goede, professionele organisatie. Komend jaar ga ik daar met een enthousiast team verder aan bouwen.”

Meer weten over Nely Sieffers?

Lees het interview over haar ambitie voor Stichting Netwerk Beter Samen: Samen voor jeugdigen en gezinnen

Beluister de Podcast van René Peters met Nely: Podcast met Nely Sieffers

Scroll to Top