Een olievlek van samenwerkingen met ervaringsdeskundigen

Foto groep mensen

Het driejarige project Ervaringsacademie heeft sinds de start in mei 2021 een grote ontwikkeling doorgemaakt. Stichting Netwerk Beter Samen voert dit project in opdracht van de bovenregionale expertisenetwerken Utrecht en Flevoland uit. Er staat nu een team van projectleiders, ontwikkelaars, trainers, en een communicatieadviseur en een organisatie met vijftig betrokken ervaringsdeskundige jongeren en ouders. Hiermee creëren we een olievlek van activiteiten binnen dit project en andere opdrachten.

Door het programma van de Ervaringsacademie kunnen jeugdzorgregio’s, professionals, ouders en jongeren samen ontwikkelen en leren met ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundige jongeren en –ouders kunnen samen leren en ontwikkelen en zo de groeiende vraag naar ervaringsdeskundigen invullen. Met het project Ervaringsacademie wordt inhoud gegeven aan de opdracht vanuit het Rijk om de kennisbron van ervaringsdeskundigheid te benutten bij de ontwikkeling van de bovenregionale expertise netwerken in Utrecht en Flevoland.

Nieuwe voortgangsrapportage

In 2023 waren er negentien deelprojecten in uitvoering. In de half jaarlijkse voortgangsrapportage staan de resultaten beschreven. In het project werkt Netwerk Beter Samen vanuit drie bouwstenen:

Bouwsteen 1: Samen ontwikkelen in ervaringsdeskundigheid
Onder deze bouwsteen organiseert het project basistrainingen, communities en ontwikkelgroepen voor ouders en jongeren met ervaring in en kennis van ervaringsdeskundigheid. Het project ExpEx-Utrecht, voortgekomen uit de Ervaringsacademie, biedt in de regio Utrecht vergelijkbare trainingen en communities voor jongeren.

Bouwsteen 2: Samen ontwikkelen in de regio’s
Binnen deze bouwsteen is er in samenwerking met alle zes jeugdhulpregio’s in Utrecht en Flevoland een plan ontwikkeld met diverse activiteiten. Dit plan beoogt samenwerkingen met ervaringsdeskundigen vorm te geven en de betrokkenheid van ouders en jongeren te versterken.

Bouwsteen 3: Samen leren bij de Ervaringsacademie
De Ervaringsacademie biedt verschillende cursussen, workshops en inspiratiesessies voor ouders, jongeren, ervaringsdeskundigen en professionals. Alle trainingen worden gegeven door professionele trainers in samenwerking met ervaringsdeskundige co-trainers. Deze trainingen zijn ook beschikbaar voor gemeenten, organisaties en jeugdzorgregio’s.

Voor het volledige verslag van de voortgang van het project Ervaringsacademie, inclusief gedetailleerde informatie over de bouwstenen en deelprojecten, kun je het verslag downloaden via de link naar het verslag.

Scroll to Top