Ervaringsdeskundigen inzetten

Steeds meer organisaties gaan aan de slag met de inzet van ervaringsdeskundigen en daarbij spelen allerlei vraagstukken. Netwerk Beter Samen heeft een bijdrage geleverd aan de nieuwe handreiking die is uitgebracht door het Verwey Jonkerinstituut in samenwerking met platform HOPE. De handreiking geeft inspiratie en tips voor organisaties die vrijwilligers of beroepskrachten met ervaringskennis of -deskundigheid (gaan) inzetten.

Mensen met ervaringskennis en -deskundigheid kunnen op veel verschillende gebieden worden ingezet. Daarbij kun je denken aan de jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, bij gemeenten, kenniswerkplaatsen en ook bij ouder- en jeugdsteunpunten passend onderwijs. Er wordt nog regelmatig gedacht dat iemand met ervaring ook ervaringsdeskundige is maar dat zijn verschillende zaken. In deze handreiking wordt dit ook mooi uitgelegd.

Wat is ervaringsdeskundigheid?

Ervaringsdeskundigheid begint bij de ervaringen zelf. Dit zijn ervaringen met een beperking, ziekte, handicap, aandoening, ontwrichting, crisis, en het vinden van een nieuw evenwicht. Vervolgens kan hierover kennis ontstaan. Het begint op individueel niveau, met de cliënt of verwant die zelf kennis heeft opgebouwd over zijn of haar situatie. Belangrijk hierbij is dat het niet alleen gaat over ervaring met de beperking, ziekte et cetera zelf, maar ook over hoe je ermee omgaat. Het gaat hierbij om begrippen als eigen ontwikkeling, ontplooiing, weerbaarheid, veerkracht en herstel. De volgende stap is het met de nodige afstand kijken naar de eigen situatie, hierop reflecteren, en deze verbinden met ervaringskennis van anderen. Zo ontstaat (algemenere) ervaringskennis. Als mensen hebben geleerd hoe ze die kennis breder kunnen inzetten, in beleid of ondersteuning van anderen, is sprake van ervarings­ deskundigheid.’ (Bron handreiking ervaringsdeskundigen inzetten)

Van handreiking naar inzetten van talent

De handreiking staat vol praktische tips en waardevolle inspiratie van allerlei om organisaties verder op weg te helpen. Zo is het belangrijk dat er goede begeleiding is voor ervaringsdeskundigen. Het is vaak nog zoeken wat ervaringsdeskundigen kunnen doen en soms zijn de verwachtingen hoop gespannen en niet realistisch. Aansluiten bij de talenten van ervaringsdeskundigen en ondersteuning bij de ontwikkeling daarvan is belangrijk. Bij Netwerk Beter Samen zien we daarin ook een diverse ontplooiing van talenten. Zo hebben we ervaringsdeskundigen met schrijftalent voor een blog of artikel bijvoorbeeld Laurens, een ExpEx jongeren. Anderen gaan liever trainen en hebben zich gespecialiseerd op diverse onderwerpen bijvoorbeeld onze trainers van de cursus ‘stressvolle dynamiek bij autisme‘.

Ook de drive om samen te werken aan de collectieve ervaringskennis in ontwikkelgroepen rondom het leven met een eetstoornis en suïcidaliteit geeft ruimte voor de ontwikkeling van talent. Met deze twee groepen wordt gewerkt aan plannen want ook de ervaringsdeskundigen zelf zitten vol ideeën. Op 11 april vertellen we meer bij de netwerkavond van K-eet. De cursus ‘In contact zijn bij suïcidale gedachten‘ start op 10 mei en je kunt als professional en ouder meedoen want we leren samen.

De ontwikkeling van ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigen sturen wij niet zomaar op pad. Ouders volgen de basistraining ervaringsdeskundige ouder en krijgen een eerste basis mee zodat ze kunnen kiezen welke kant ze verder op willen ontwikkelen. Jongeren kunnen een ExpEx training volgen en we hebben ook ervaringsdeskundigen die elders zijn getraind of vooral zelf een sterke ontwikkeling hebben doorgemaakt in hun werk. In de community van ervaringsdeskundigen wordt gewerkt aan de persoonlijke ontwikkeling en inspireren en leren ervaringsdeskundigen van elkaar. Samen netwerken en ervaringen delen versterkt de collectieve ervaringskennis waardoor ervaringsdeskundigen groeien in het overstijgende denken.

Heb je een vraag na aanleiding van dit bericht? Je kunt mailen naar info@netwerkbetersamen.nl

Scroll naar boven