Ervaringsdeskundigen hebben elkaar nodig!

Foto Marjan de Lange

Ervaringsdeskundigen hebben behoefte aan intervisie. Een duidelijke bevinding uit het onderzoek van Verwey Jonker naar ervaringsdeskundigheid in de regio Utrecht Flevoland voor het Netwerk Beter Samen.

Natuurlijk is die behoefte er. Je eigen ervaringen en die van andere ouders en kinderen voor het voetlicht brengen om zo de jeugdhulp te verbeteren, vind ik misschien wel het ingewikkeldste wat er is. Ik merkte het zelf toen ik voor een zaal mijn eigen ervaringen als ouder met de zorg deelde. Ik voelde me opeens naakt en kwetsbaar en had het gevoel dat ik me in een positie had gebracht waarin anderen over me konden oordelen. Want zouden anderen me wel serieus nemen of juist terzijde schuiven, omdat ik het als moeder kennelijk niet zelf had gered? En bracht ik het perspectief van andere ouders en kinderen wel goed genoeg voor het voetlicht?

Naast het leren hanteren van je eigen kwetsbaarheid, ben je als ervaringsdeskundige vaak een solospeler, wanneer je binnen overleggen of organisaties het perspectief van ouders en kinderen voor het voetlicht probeert te brengen. Het kan niet anders of dat roept vragen op. ‘Hoe zorg ik dat professionals de deskundigheid van ouders over hun eigen kind net zo serieus gaan nemen als hun eigen deskundigheid?’, ‘Hoe zorg ik dat ik breed de ervaringen van ouders en kinderen vertegenwoordig?’, ‘Hoe zet ik als professional mijn eigen ervaringen in?’, ‘Hoe blijf ik uit een competentiestrijd?’, ‘Hoe voorkom ik dat mijn eigen emoties de overhand nemen?’.

Op dit soort vragen is niet altijd een pasklaar antwoord. Daarover leer het je meest met en van elkaar. Daarom start het Netwerk Beter Samen met een community voor ervaringsdeskundigen. Een mooi initiatief, gericht op inspireren, verbinden en verrijken, zodat je niet alleen hoeft te leren en reflecteren op je werk als ervaringsdeskundige, maar dit samen met anderen kan doen. Door te leren van elkaar in intervisie, maar bijvoorbeeld ook door meer te horen over goed werkende voorbeelden in een andere regio.

Op vrijdagochtend 25 november gaan we starten met deze community. Ben je een ervaringsdeskundige ouder of jongere, wil je graag meer verbinding en uitwisseling met andere ervaringsdeskundigen en wil je je graag blijven ontwikkelen? Meld je dan aan via deze link.

Marjan de Lange is orthopedagoog en zelfstandig adviseur met veel ervaring in de zorg voor jeugd. Zij is onder andere projectleider van Ketenbreed Leren. Ze heeft 8 jaar ervaring ‘aan de andere kant van de tafel’ met positieve en minder positieve ervaringen in zorg en onderwijs. Dat deed haar beseffen hoe kwetsbaar je dan bent als jongere en ouder. Marjan gaat de community voor ervaringsdeskundige ouders in Utrecht en Flevoland begeleiden, samen met Petra Kempe.

Meld je hier aan voor de startbijeenkomst community ervaringsdeskundigen
Scroll to Top