‘We hebben mooie dingen neergezet’

In de Ervaringsacademie werken jongeren, ouders en ervaringsdeskundigen samen aan het verbeteren van zorg voor jeugdigen en gezinnen in de regio Utrecht en Flevoland. Aan Greet Meesters de taak dit project in de steigers te zetten. “Ondanks een start in coronatijd zijn er in afgelopen jaar mooie dingen neergezet.”

Greet Meesters is sinds juni vorig jaar programmamanager van de Ervaringsacademie. Werken met ervaringsdeskundigen en ouders deed ze al eerder. Zo stond ze aan de basis van de autismecafés in Nederland en coachte ze diverse ouderteams. Met Janneke van Bockel zette ze de training Ouders ervaren en deskundig op.

“Ervaringskennis van ouders en jongeren kan beter wordt benut in het zoeken naar oplossingen. Door het aanbieden van trainingen en workshops leidt je ouders en jongeren op en bouw je aan een netwerk van goed opgeleide ervaringsdeskundigen. Zij kunnen in de regio op allerlei plaatsen en op allerlei manieren hun kennis en ervaring toevoegen”, vertelt Greet Meesters. “Dat doen we vanuit het motto Samen leren, samen ontwikkelen en samen doen.

Training Ervaringsdeskundige ouders

“Er zijn veel ouders die iets willen met hun ervaringen in zorg en onderwijs, maar zij hebben behoefte aan ondersteuning en verdieping van hun werk”, vervolgt de programmamanager. Op de  Ervaringsacademie startte afgelopen maand de basistraining Ervaringsdeskundige Ouders met een volle groep van achttien ouders. “Zulke trainingen zijn zinnig omdat ouders leren hun ervaringskennis te benutten, maar ook omdat we zo bouwen aan een netwerk van ervaringsdeskundige ouders.” Afgelopen jaar heeft de Ervaringsacademie ook de training Stressvolle dynamiek bij autisme aangeboden, die dit jaar opnieuw op het programma komt. “Ik ben er trots op dat het in korte tijd gelukt is diverse workshops en trainingen te ontwikkelen en uit te voeren, ondanks corona.”

EHBJ-box

“Ik ben ook trots op de EHBJ-box die we hebben gemaakt. In de EHBJ-box zitten producten die helpen om je stress te verminderen. De box is bedacht door Eline van Dam, die zelf in de jeugdzorg heeft gezeten. “Eline weet wat ze daar heeft gemist en heeft inmiddels geleerd wat ze nodig heeft om zich goed te voelen. Die ervaring wil ze graag doorgeven aan jongeren die nu de jeugdzorg verblijven of in behandeling zijn.” De box is afgelopen maanden op verschillende jeugdzorggroepen uitgedeeld en positief ontvangen.

Expertisenetwerken

De Ervaringsacademie wordt gefinancierd door de Expertisenetwerken complexe jeugdhulp in de regio Utrecht en Flevoland. Naast het bieden van trainingen en workshops is een tweede belangrijke opdracht aan de Ervaringsacademie meedenken aan de zogeheten expertise- of doorbraaktafels in de zes jeugdzorgregio’s van de twee provincies. “In deze overleggen bespreken zorgorganisaties complexe casuïstiek, een term die ik eigenlijk niet wil gebruiken. Ik spreek liever van gezinnen die vastgelopen zijn omdat hun kinderen niet de juiste hulp of ondersteuning hebben gekregen.” Het is nog zoeken met elkaar wat de rol van ervaringsdeskundige ouders aan deze tafels is, vertelt Greet. “Maar de eerste ervaringen zijn positief. Een belangrijke taak van ervaringsdeskundigen aan zulke tafels is het steeds weer benoemen wat er in de praktijk nodig is voor ouders en jongeren. De al aanwezige kennis en ervaring van ouders en jongeren die in hetzelfde schuitje hebben gezeten of nog steeds zitten kan zo worden benut door ouders, jongeren en jeugdhulpmedewerkers en gemeenten.”

In april rondt de Ervaringsacademie het eerste projectjaar af. Afgelopen jaar stond ook in het teken van het neerzetten van een organisatie, met een programmateam, daaromheen een bestuur en een schil van trainers en zzp’ers. Greet Meesters legde afgelopen periode ook contact met jeugdhulporganisaties in de regio. “Veel organisaties willen iets met ervaringskennis, sommigen doen dat ook al. Maar hoe organiseer je dat goed? Het vraagt van organisaties en ervaringsdeskundigen allebei wat en dat is nog zoeken. Dat is niet erg, maar het kost wel tijd en aandacht van iedereen om het goed te organiseren.”

Heb je vragen over bijeenkomsten, trainingen of advies nodig in de regio Utrecht-Flevoland? Je kunt mailen naar ervaringsacademie@netwerkbetersamen.nl.


Scroll to Top