Wie we zijn

Wij zijn ouders en jongeren met veel ervaring, kennis en deskundigheid over alles wat er in gezinnen en levens van jongeren speelt. Sommigen van ons hebben een kind dat meer ondersteuning nodig heeft (gehad) op school of in de jeugdhulp. Sommigen hebben als vrijwilliger, bijvoorbeeld in het Utrecht West Ouderplatform, of in toezichthoudende en bestuurlijke functies meer ervaring opgedaan. Enkele ouders werken als professional in de vaak complexe jeugdzorg- of onderwijswereld.

We hebben elkaar gevonden via verschillende netwerken. Samen raakten we ervan overtuigd dat onze inzet verder kan komen door te professionaliseren en intensiever samen te werken met elkaar en met iedereen die betrokken is bij de zorg en ondersteuning van kinderen, jongeren en gezinnen. Daarom hebben wij de krachten gebundeld en Netwerk Beter Samen opgericht.

Programmateam Ervaringsacademie


Greet Meesters

Greet Meesters

Programmamanager Ervaringsacademie

Carlijn Mol

Teamlid Ervaringsacademie

Maartje de Vries

Maartje de Vries

Teamlid Ervaringsacademie

Saida El Messaoudi

Saida el Messoudi

Teamlid Ervaringsacademie

Shannon IJkema

Shannon IJkema

Teamlid Ervaringsacademie

Bestuur


Nely Sieffers heeft een ruime ervaring met de inzet van ervaringskennis en – deskundigheid vanuit een diversiteit aan doelgroepen, kennis van het stelsel voor gezinnen en persoonlijke ervaring als moeder van een zorggezin. Als regio-ambassadeur jongeren en ouderperspectief van het ondersteuningsteam Zorg voor de jeugd is Nely een belangrijke gesprekspartner voor gemeenten en zorgaanbieders en verbindt de inzet van ervaringsdeskundigheid aan de uitvoering, beleid en kennisontwikkeling in het stelsel. Het is belangrijk dat gezinnen het uitgangspunt zijn in de ontwikkeling van beleid en uitvoering en dat kan niet zonder ervaringsdeskundigheid van jeugdigen, ouders en gezinnen.
Nely is voorzitter van Netwerk Samen Beter.
Meer over Nely.

Afke Jong werkt als adviseur huiselijk geweld in de regio Gooi en Vechtstreek. Vanuit haar persoonlijke ervaring merkte ze dat de systeemwereld niet aansluit bij wat een gezin nodig heeft en zo raakte ze betrokken bij het ouderplatform in Utrecht West.
Afke is secretaris/penningmeester van Netwerk Beter Samen.
Meer over Afke.

Nico van der Does Nico is penningmeester voor het bestuur van Netwerk Beter Samen.

Tim Robbe is gespecialiseerd in inkoop & aanbesteding, contracten en zorg en sociale zekerheid. Hij werkt vooral voor gemeentelijke overheden en zorg- en welzijnsinstellingen. Hij is vader van een zoon met autisme.
Tim is adviseur voor het bestuur van Netwerk Beter Samen.
Meer over Tim.

Kernteam


Kathinka Bruinsma is moeder van twee. In haar werk begeleidt ze ouders, wijkbewoners, organisaties en gemeenten in gelijkwaardige samenwerking. “Complexe vraagstukken van ouders en kinderen laten zich moeilijk vertalen naar vragen als ‘wat is hier het probleem?’ en ‘hoe gaan we het oplossen?’ De start van de oplossing is dat je vanaf het begin als gelijkwaardig samenwerkingspartner, ouder en professional, met ieder zijn of haar eigen deskundigheid samen gaat optrekken.”
Kathinka zit in het kernteam van Netwerk Beter Samen.
Meer over Kathinka.

Petra Kempe heeft een zoon die enige tijd jeugdhulp nodig had. Ze hadden met die jeugdhulp goede en minder goede ervaringen.Haar kennis en ervaring wil Petra inzetten om samen aan betere hulp voor gezinnen te werken. Dat deed en doet ze op verschillende plekken. Petra was jarenlang lid van de adviesraad sociaal domein in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Ze is voorzitter van een cliëntenraad van een regionale jeugdzorgorganisatie en lid van de onafhankelijke klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland. Ook is ze betrokken bij het het inkoopproces van jeugdhulp in haar regio. Daar brengt ze het perspectief van gezinnen in.
Meer over Petra.

Marjan de Lange is orthopedagoog en zelfstandig adviseur met veel ervaring in de zorg voor jeugd, waaronder bij het Nederlands Jeugdinstituut. Zij verbindt in haar adviesopdrachten de ervaringskennis van gezinnen en de kennis van professionals en de wetenschap en is o.a. projectleider van Ketenbreed Leren. Ze heeft 8 jaar ervaring ‘aan de andere kant van de tafel’ met positieve en minder positieve ervaringen in zorg en onderwijs. Dat deed haar beseffen hoe kwetsbaar je dan bent als jongere en ouder.
Marjan zit in het kernteam van Netwerk Beter Samen.
Meer over Marjan.

Tilly van Uffelen is pleegmoeder. Ze is journalist/tekstschrijver en heeft onder andere het boek Jij hebt de sleutel, naar humane jeugdzorg zonder separeren geschreven. Ze is medeoprichter van een woonvoorziening voor psychische kwetsbare jongvolwassene met autisme in Rosmalen. Tilly zit in het kernteam Netwerk Beter Samen en is verantwoordelijk voor de communicatie en strategie.
Meer over Tilly.