Wie we zijn

Wij zijn ouders en jongeren met veel ervaring, kennis en deskundigheid over alles wat er in gezinnen en levens van jongeren speelt. Sommigen van ons hebben een kind dat meer ondersteuning nodig heeft (gehad) op school of in de jeugdhulp. Sommigen hebben als vrijwilliger, bijvoorbeeld in het Utrecht West Ouderplatform, of in toezichthoudende en bestuurlijke functies meer ervaring opgedaan. Enkele ouders werken als professional in de vaak complexe jeugdzorg- of onderwijswereld.

We hebben elkaar gevonden via verschillende netwerken. Samen raakten we ervan overtuigd dat onze inzet verder kan komen door te professionaliseren en intensiever samen te werken met elkaar en met iedereen die betrokken is bij de zorg en ondersteuning van kinderen, jongeren en gezinnen. Daarom hebben wij de krachten gebundeld en Netwerk Beter Samen opgericht.

Nely Sieffers

Nely Sieffers

Directeur en adviseur
Tilly van Uffelen

Tilly van Uffelen

Lid regioteam, communicatie, adviseur
Kathinka Bruinsma

Kathinka Bruinsma

Lid regioteam, trainer, adviseur
Greet Meesters

Greet Meesters

Programmamanager Ervaringsacademie
Maartje de Vries

Maartje De Vries

Lid programmateam, trainer, adviseur
Shannon IJkema

Shannon IJkema

Lid programmateam Ervaringsacademie
Wietske Hoekstra

Wietske Hoekstra

Lid regioteam

Wietske Hoekstra is als ervaringsdeskundig, zelfstandig professional betrokken bij kleine en grote projecten. Haar missie is de zorg meer op mensen en minder op regels, beleid en protocollen te richten.

Petra Kempe

Lid regioteam

Tim Robbe

Adviseur bestuur

Bestuur stichting Netwerk Beter Samen

Afke Jong

Afke Jong

Voorzitter bestuur


Afke Jong werkt als adviseur jeugd in de regio Gooi en Vechtstreek. Vanuit haar persoonlijke ervaring merkte ze dat de wijze waarop de zorg georganiseerd is niet aansluit bij wat een gezin nodig heeft en zo raakte ze betrokken bij het Ouderplatform in Utrecht West. Aan haar keukentafel voerde zij, samen met Nely Sieffers, de eerste gesprekken over Netwerk Beter Samen.

Nico van der Does

Penningmeester bestuur

Nico is penningmeester voor het bestuur van Netwerk Beter Samen.

Ezra Sieffers

Secretaris bestuur

Ezra is secretaris voor het bestuur van Netwerk Beter Samen.