Gelijkwaardige samenwerking heb je wanneer je voelt dat de ander met respect omgaat met jou en jouw perspectief.

Uitgangspunten gelijkwaardige samenwerking

Gelijkwaardig samenwerken is in al onze activiteiten het uitgangspunt. In alle projecten, trainingen, adviestrajecten en in onze community’s werken we als gelijkwaardige partners samen. Hieronder de vijf uitgangspunten die we hanteren.

 1. Partners voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid: Partners – de professionals en ouders – beseffen dat ze niet zonder elkaar en niet zonder elkaars kennis kunnen.
 2. Partners handelen vanuit een gezamenlijk belang: Partners hebben hetzelfde belang voor ogen, namelijk dat het kind of de jongere zich optimaal ontwikkelt en kan meedoen in de samenleving.
 3. Partners zijn gelijkwaardig, niet gelijk: Partners zijn zich ervan bewust en handelen vanuit het uitgangspunt dat zij verschillen in allerlei opzichten en dat dit meerwaarde biedt. De professional beschikt over wetenschappelijke en professionele kennis. Het kind, de jongere of de ouder over de kennis over het eigen leven. Professionals zijn in hun leven voorbijgangers en haken tijdelijk aan. Waar het kind, de jongere of de ouder baat kan hebben bij de kennis en kunde van de professional, is het voor het gezin evenzeer nodig dat de professional oprechte interesse heeft in het levensverhaal van het kind, de jongere of de ouder en nieuwsgierig is naar diens leven, eerdere (hulp-)ervaringen en oplossingskracht.
 4. Partners doen moeite elkaars perspectief op opvoeding te leren kennen, gaan met elkaar in gesprek en investeren in een vertrouwensrelatie: Partners staan open voor elkaars mening, nemen elkaar serieus en wisselen actief informatie uit.
 5. Partners hebben verschillende eindverantwoordelijkheden: Ouders hebben de eindverantwoordelijkheid en regie over de opvoeding van hun kind. De school heeft de eindverantwoordelijkheid over de inrichting van het onderwijs en de opvoeding op school en de kwaliteit daarvan. De zorgorganisatie heeft de eindverantwoordelijkheid over het behandelaanbod en de kwaliteit daarvan.

Twaalf vragen voor de start van een gelijkwaardige samenwerking

Katinka Bruinsma, lid van netwerk Beter Samen werkt in opdracht van de gemeente Utrecht mee aan onderzoek naar gelijkwaardig partnerschap. Uit gesprekken met meer dan vijfhonderd jongeren en ouders destilleerde ze de volgende vragen die helpen in het ervaren van gelijkwaardig partnerschap. 

 1. Wil je me laten merken dat ik belangrijk ben?
 2. Wil je zorgen dat ik me veilig voel om te leren?
 3. Wil je jouw kennis met me delen als ik het niet meer zelf weet?
 4. Wil je zonder oordeel naar mij luisteren?
 5. Wil je me de tijd geven om je goed te verstaan?
 6. Wil je mij serieus nemen?
 7. Wil je mijn deskundigheid serieus nemen?
 8. Ga je ook jezelf laten zien?
 9. Wil jij het initiatief nemen?
 10. Wil je ook oog hebben voor wat ik goed doe?
 11. Zorg je ervoor dat ik weet wat er te gebeuren staat.
 12. Help mij herinneren wanneer we een afspraak hebben.

Poster Gelijkwaardig samenwerken

Om het gesprek over gelijkwaardig samenwerken te versterken is een poster gemaakt met deze twaalf vragen. Die kun je hier downloaden.

Masterclass Gelijkwaardig samenwerken

Wat doe jij als professional of ervaringsdeskundige om een gelijkwaardige samenwerkingspartner te zijn voor ouders, kinderen, jongeren. En welke stap wil je daarin verder zetten, zodat je met meer energie je werk doet. Netwerk Beter Samen heeft een tweedaagse workshop waarin gelijkwaardig samenwerken centraal staat. 
Scroll to Top