Literaire werksessie Een Ongelukkige plek

Ouders en jongeren geven aan dat zij beter gehoord willen worden door professionals. Beleidsmakers willen beleid ontwikkelen met de doelgroep zelf. Er wordt gesproken over werken vanuit de bedoeling en de leefwereld. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Hoe laat je de stem van ouders, jongeren en ervaringsdeskundigen beter klinken?

In deze werksessie leer je de meerwaarde van kijken door de ogen van een ander. Je ervaart wat het betekent om van perspectief te veranderen. Dat kan het perspectief van een ouder zijn, een jongere, een verwijzer, een buurvrouw, een beleidsadviseur of de wethouder. Ieder heeft zijn eigen kijk op het verhaal. Door perspectieven bij elkaar te brengen, versterken zij elkaar en sluit beleid en zorg echt aan bij wat jongeren, ouders en gezinnen nodig hebben.

Deze werksessie spreekt jouw creatieve kant aan. Aan de hand van basale schrijftechnieken, ervaar je hoe je een verhaal kunt vertellen.
Je merkt dat het uitmaakt wiens perspectief je kiest.  

Doelgroep: Iedereen die de stem van ouders, jongeren en ervaringsdeskundigen sterker wil laten klinken in zorg en beleid.

  • Duur: De werksessie kent een korte versie (20 minuten) en een lange versie (1 uur).
    • De korte versie is geschikt als eye- opener of onderdeel van een ander programma. Het maakt deelnemers bewust van de diversiteit van ervaringsdeskundigheid en van het perspectief van ouders en jongeren.
    • De lange versie is geschikt als zelfstandig programma maar ook als onderdeel van een ander programma. Het creert bewustzijn en deelnemers gaan zelf aan de slag. Het programma bevat schrijfoefeningen en er is ruimte voor reflectie.

Afke Jong

Trainer

Afke Jong is ervaringsdeskundige ouder en één van de oprichters en voorzitter van het bestuur van Netwerk Beter Samen. Zij werkt als beleidsadviseur jeugd voor de Regio Gooi en Vechtstreek en is als onafhankelijk adviseur clientperspectief verbonden aan het Bovenregionaal Expertisenetwerk Noord Holland. Ze is auteur van de verhalenbundel ‘Een ongelukkige plek’.

Kosten in overleg

De kosten zijn in overleg. Het betreft een vergoeding voor de trainer en huur van de ruimte. Desgewenst kunnen boeken besteld worden voor de deelnemers.

Deze workshop wordt op verzoek gegeven. Heb je interesse, stuur dan een mail naar info@netwerkbetersamen.nl

Reviews

Nu aanmelden

Interesse in de basistraining ervaringsdeskundige ouder? Check de data voor de eerstvolgende training en meld je aan.

In-company

Heb je een groep ouders in je organisatie of in je jeugdhulpregio voor wie je de basistraining ervaringsdeskundige ouder wil organiseren? Neem contact op.

Deel de flyer

Ken je ouders voor wie de basistraining ervaringsdeskundige ouder interessant is? Stuur dan deze flyer door.

Scroll to Top