Werken met eigen ervaring als ExpEx

ExpEx Jongeren diploma

De cursus ‘Werken met eigen ervaring als ExpEx’ is een cursus voor jongere (ex-)cliënten uit de jeugdhulpverlening die hun eigen ervaringen functioneel willen leren inzetten als ervaringsmaatje en/of als sparringpartner/adviseur voor voogden, begeleiders en beleidsmakers. Dit leren zij in een groep met diverse jongeren die een mix aan ervaringskennis bezitten.

Deze cursus bestaat uit twaalf wekelijkse lessen die zijn opgenomen in het werkboek dat cursisten bij de cursus krijgen. In de cursus wordt de theorie behandeld rondom ervaringsdeskundigheid, empowerment en herstel en worden vaardigheden geoefend die later in de praktijk gebruikt worden bij de inzet als ExpEx.

Ook wordt gewerkt aan de eigen ontwikkeling en persoonlijke groei van de cursisten. Zij geven hun ervaring een positieve plek, leren communicatieve vaardigheden en bouwen aan hun eigen steunnetwerk. Het groepsproces vormt hiervoor de belangrijkste basis.

In de lessen komt theorie aan de orde en worden opdrachten in de groep gedaan. De opdrachten zijn vaak praktische oefeningen en rollenspelen, om ze voor te bereiden op het werkveld. Gedurende de cursus kunnen cursisten ondersteuning krijgen bij het maken van huiswerk en kunnen ze lastige situaties met betrekking tot het volgen van de cursus bespreken.

Elke les staat een ander thema centraal:

  • Steun
  • Herstel en empowerment
  • Kwaliteiten
  • Ervaringskennis
  • Valkuilen en grenzen
  • Boodschap overbrengen
  • Actief luisteren
  • Verschillen van mening

Mannus Boote

Trainer

Mannus is landelijke coördinator en trainer bij ExpEx.
Hij traint jongvolwassenen tot maatje van jeugdzorgjongeren en adviseur van hulpverleners. Ook leidt hij nieuwe ExpEx trainers op en begeleidt hen. Daarnaast is hij kwartiermaker Ervaringskennis bij Levvel.


Shannon IJkema

Trainer

Shannon zet zich als ervaringsdeskundige onder andere in voor ExPex op verschillende gebieden, zoals drugs, of als maatje voor jongeren die ergens tegenaan lopen in haar woonplaats Lelystad en omgeving. Ze is jongeren-coördinator van ExpEx-Utrecht en traint jongeren die ExpEx willen worden.

De training bestaat uit twaalf bijeenkomsten van drie uur en is kosteloos.

Als je de training succesvol hebt doorlopen ontvang je een certificaat.

Hou de website in de gaten om je in te schrijven. Je kunt altijd je interesse kenbaar maken door een mail te sturen naar expex@netwerkbetersamen.nl

Ervaringen

Scroll naar boven