Workshop gelijkwaardig samenwerken

Gelijkwaardig samenwerken tussen ouders en professionals gaat niet vanzelf. Daarom heeft de Ervaringsacademie de workshop Gelijkwaardige samenwerking ontwikkeld. In de workshop krijgen professionals handvatten aangereikt en ervaren ze hoe het werkt. Kathinka Bruinsma ontwikkelde het programma.

“Het grootste probleem is wantrouwen van wijkbewoners jegens de overheid en hulpverleners”, stelt Bouchra Dibi. Ze deed in februari 2021 in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoek. “Er gaapt een gat tussen de systeemwereld en de leefwereld van bewoners, waardoor een groot aantal mensen niet wordt bereikt. Zij hebben weinig vertrouwen meer in de overheid en andere instanties, vaak op grond van slechte ervaringen in het verleden. Zij voelen zich niet gehoord en niet gezien, en doen ook geen moeite meer om dat te veranderen. Zij doppen hun eigen boontjes, zo goed en zo kwaad als dat gaat.”

Kathinka Bruinsma, lid van het kernteam van Netwerk Beter Samen, begeleidt ouders, wijkbewoners, organisaties en gemeenten in gelijkwaardig samenwerken. Voor de Ervaringsacademie ontwikkelde ze een workshop over gelijkswaardige samenwerking. “De kern zit voor mij de zin: ”ze voelen zich niet gehoord en niet gezien”. Uit eigen ervaring weet ik dat dit niet alleen speelt bij ouders in kwetsbare wijken. Veel ouders voelen zich niet gehoord als ervaringsdeskundige van hun eigen kind”, aldus Kathinka.

Een ouder vertelde haar: “Een professional die ik nog nooit had gesproken wist mij te vertellen hoe mijn kind in elkaar steekt, op basis van het dossier wat ze had gelezen. Zonder dat ze me één vraag stelde.” Een ander ouder vertelde: ‘Ik verwacht wel dat de professional de eerste stap doet en uitnodigend is, zodat we op basis van gelijkwaardigheid kunnen samenwerken.”

Deze twee voorbeelden laten volgens Kathinka zien dat de werkelijkheid best ingewikkeld kan zijn voor professionals. Want de verwachtingen zijn hoog, bij de ouders maar ook bij de organisatie.

Het zou helpen als je eerst de tijd mag nemen om echt kennis te maken met het gezin en het te hebben over hoe je met elkaar wilt gaan samenwerken. Als gelijkwaardige samenwerkingspartners, want ouders en professionals hebben eigen aanvullende deskundigheid. Beiden zijn nodig om een uitgebalanceerd samenspel te krijgen. (Ervaringsdeskundige) ouders kunnen elkaar versterken en professionals kunnen aansluiten en ondersteuning bieden daar waar ouders het zelf niet kunnen. Gelijkwaardig samenwerken tussen ouders en professionals met respect voor elkaars rollen en deskundigheid gaat niet vanzelf. Dat vraagt gerichte aandacht. In de workshop Gelijkwaardige samenwerking krijgen professionals handvatten aangereikt en ervaren ze hoe dit werkt.

Heb je interesse voor deze workshop? Je kunt nu aanmelden of mailen naar ervaringsacademie@netwerkbetersamen.nl voor meer informatie.