SAMEN leren in de jeugdpsychiatrie

Jongeren met ernstige en langdurige psychische problemen hebben vaak de hoop op een betere toekomst geheel of gedeeltelijk verloren. In wetenschappelijke zin is er nog weinig bekend hoe deze jongeren beter geholpen kunnen worden. Het project DevelopRoad wil meer inzicht krijgen en leren uit de ervaringen van ouders en jongeren. DevelopRoad zoekt ouders die in gesprek willen met de onderzoekers.

Ben je ouder van een kind in de leeftijd van 16 t/m 25 jaar en is je kind vanwege ernstige en langdurige psychische problematiek in behandeling (geweest) in de kinder- en jeugdpsychiatrie? Dan willen de onderzoekers je graag interviewen over je ervaringen.

DevelopRoad richt zich op jongeren met ernstige en langdurige psychische problemen. De problemen van deze jongeren passen niet altijd binnen de bestaande classificaties en hulp lijkt onvoldoende aan te sluiten. De groep jongeren met ernstige en langdurige psychische problematiek wordt nu nog nauwelijks meegenomen in onderzoek. Hierdoor is er in wetenschappelijke zin weinig bekend is over de problematiek en hoe we deze jongeren beter kunnen helpen. Daarom is het nodig dat we van uw ervaringen leren.

Doel van het project

Het doel van DevelopRoad is om beter zicht te krijgen op wie jongeren met ernstige en langdurige psychische problematiek zijn en wat zij nodig hebben. Door meer inzicht te krijgen in de kenmerken van deze jongeren, hopen wij ook erkenning te krijgen voor hun situatie en een betere herkenning door behandelaren. Daarnaast willen wij inzicht krijgen in hoe de huidige zorg in de kinder- en jeugdpsychiatrie verbeterd kan worden voor deze jongeren en hun ouders.

Het project DevelopRoad bestaat uit verschillende fasen. Nu, in de beginfase, interviewen we behandelaars, jongeren en ouders. Het doel van deze interviews is om meer inzicht te krijgen in de brede groep jongeren met ernstige en langdurige psychische problematiek; het zal dus niet over uw eigen individuele situatie gaan.

Meer weten? Neem dan contact op met de onderzoekers Rianne de Soet en Chanel Bansema: developroad@lumc.nl