Privacy

Wie zijn we

Netwerk Beter Samen is een netwerk van ouders, jongeren en professionals met allerlei hulp-, zorg- en opvoedingsvraagstukken. Onze ervaringsdeskundigheid zetten we in voor betere en samenhangende ondersteuning voor kinderen, jongeren en gezinnen die hulp of zorg nodig hebben. We willen dat ervaringskennis en – deskundigheid beter wordt benut voor kinderen, jongeren en gezinnen die hulp of zorg nodig hebben. 

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Aanmelden nieuwsbrief

Netwerk Beter Samen verstuurt regelmatig een nieuwsbrief via MailChimp met de laatste ontwikkelingen, nieuwe activiteiten en informatie. Wij verwerken de contactgegevens voor deze nieuwsbrief uitsluitend om periodiek deze nieuwsbrief te kunnen sturen en je op de juiste manier aan te kunnen spreken, als daar aanleiding toe is. Nieuwsbriefontvangers kunnen zich op elk gewenst moment voor de nieuwsbrief afmelden door de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief te gebruiken. 

Aanmelden bijeenkomsten en cursussen

De aanmeldingen voor bijeenkomsten en cursussen verlopen via een aanmeldformulier. De gegevens die wij ontvangen worden alleen gebruikt voor het organiseren van de betreffende bijeenkomst en eventueel het toesturen van extra informatie. Voor de betaalde activiteiten worden de noodzakelijke persoons- en/of organisatiegegevens verwerkt voor het versturen van een factuur en onze boekhouding.

Evaluatie van activiteiten

Voor de evaluatie van activiteiten wordt gewerkt met een online vragenlijst. Deze vragenlijst wordt anoniem ingevuld en gebruikt voor de evaluatie met onze opdrachtgevers. Het is belangrijk dat deelnemers geen persoonsgegevens invullen in deze vragenlijsten.

Vragenlijsten en behoefte peilingen

Met online vragenlijsten vragen wij regelmatig om inbreng om inzicht te krijgen in wat er nodig is en wat wij hierin kunnen betekenen. Dit versterkt de collectieve ervaringskennis en geeft de ruimte om een brede doelgroep te raadplegen. Deze vragenlijsten kun je anoniem invullen en mocht je op de hoogte willen blijven dan kun je aanmelden voor onze nieuwsbrief. We adviseren om geen herleidbare persoonsgegevens in te vullen in de vragenlijst zodat het anoniem blijft.

Cookies en analytics

De website(s) van Netwerk Beter Samen plaatsen cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website(s) van Netwerk Beter Samen beter te laten functioneren en het websitebezoek te monitoren, zodat Netwerk Beter Samen na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Netwerk Beter Samen gebruikt deze data alleen als geheel en samengevoegd en kan deze niet herleiden naar een individu of een pc.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Jouw rechten

In verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens heb je het recht Netwerk Beter Samen te verzoeken om inzage van en rectificatie, beperking of wissen van je persoonsgegevens. Je hebt ook het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdracht. Een toelichting op je rechten vind je hier.

Als je van je rechten gebruik wilt maken, dan kun je je verzoek per mail richten aan het bestuur van Netwerk Beter Samen via bestuur@netwerkbetersamen.nl.

Wijziging privacyverklaring

Netwerk Beter Samen behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring met het oog op nieuwe ontwikkelingen, nieuwe producten en/of wet- en regelgeving. Wij adviseren om regelmatig deze pagina te raadplegen op onze website www.netwerkbetersamen.nl. De privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 april 2023.