Welkom

Netwerk Beter Samen is een netwerk van ouders, jongeren en professionals met persoonlijke ervaring in de jeugdhulp of in vastgelopen onderwijssituaties. Onze ervaringsdeskundigheid zetten we in voor betere en samenhangende ondersteuning voor kinderen, jongeren en gezinnen die hulp of zorg nodig hebben. We willen dat ervaringskennis en – deskundigheid beter wordt benut voor kinderen, jongeren en gezinnen die hulp of zorg nodig hebben. 

Netwerk Beter Samen:

Vormt een netwerkorganisatie
Stimuleert gelijkwaardige samenwerking
Wil samen blijven leren
Bevordert participatie van ervaringsdeskundigen
Brengt het belang van ervaringskennis en -deskundigheid onder de aandacht

Ervaringsacademie


Samen leren

Samen leren biedt een gevarieerd aanbod met workshops voor professionals, jongeren, ouders en ervaringsdeskundigen.

Samen doen

Ervaringsdeskundig advies bij vastgelopen en complexe situaties van jongeren en gezinnen in de regio Utrecht en Flevoland.

Samen ontwikkelen

Samen met jongeren, ouders en professionals ontwikkelen we een groeiend netwerk om kinderen en gezinnen beter te helpen.

Laatste berichten


ExpEx en Netwerk Beter Samen maken plan voor Utrecht
Blog

ExpEx en Netwerk Beter Samen maken plan voor Utrecht

ExpEx en Netwerk Beter Samen willen een groep voor ervaringsdeskundige jongeren starten in Utrecht. Met jeugdaanbieders werken we aan een plan. Gemeenten en jeugdzorgaanbieders die willen meedoen kunnen zich aanmelden voor de volgende bijeenkomst in januari.
Meer informatie
MOTIES GENOEG, Nu gelijkwaardig samenwerken
Blog

MOTIES GENOEG, Nu gelijkwaardig samenwerken

De Tweede Kamer nam achttien moties aan om de jeugdzorg te verbeteren. Mooie voornemens, maar willen ze kans van slagen hebben dan is het nodig dat ervaringsdeskundige ouders en jongeren zich professioneel gaan organiseren en met hen gelijkwaardig wordt samengewerkt, blogt Tilly van Uffelen.
Meer informatie
De waarde van ervaringskennis, een praktijkverhaal
Interview

De waarde van ervaringskennis, een praktijkverhaal

Muriël van de Graaf werkt als gedragswetenschapper voor jeugdzorgorganisatie iHub in Noord-Nederland. Haar zoon heeft autisme en kwam terecht bij Pluryn op De Hoendelroo Groep. Daar zat hij net een paar maanden toen ze hoorden dat de groep gesloten werd. Een gesprek over de waarde van ervaringskennis, contact met lotgenoten en het belang van niets doen.
Meer informatie
1 2 3 4 11

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen.

Robert Ascham

Agenda