Ouder- en jeugdsteunpunten

Van alle samenwerkingsverbanden wordt verwacht dat zij een onafhankelijk ouder- en jeugdsteunpunt inrichten. Dit heeft de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media  aangekondigd in de Kamerbrief “Beleidsnota Evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs” Deze steunpunten richten de samenwerkingsverbanden in samenwerking met, regionale vertegenwoordigers van, leerlingen en ouders in. 

Een werkgroep van vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden, ouderorganisaties en jongerenorganisaties werkt op dit moment aan een praktische leidraad voor de vorming en organisatie van de ouder- en jeugdsteunpunten. De werkgroep stemt regelmatig af met de eigen achterban, maar haalt ook input op bij andere partners zoals onderwijsconsulenten. 

De leidraad geeft aan welke functies de ouder- en jeugdsteunpunten moeten vervullen, welke niet en aan welke voorwaarden de steunpunten moeten voldoen. De leidraad helpt bij het proces om te komen tot een ouder- en jeugdsteunpunt en doet recht aan de verschillende startposities van samenwerkingsverbanden. Met de leidraad kunnen samenwerkingsverbanden hun ontwikkelstappen naar een ouder- en jeugdsteunpunt toetsen en wordt helder welke aandachtspunten van belang zijn mee te nemen. 

Het streven is om de leidraad in september aan te bieden aan alle samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs. Vanaf dat moment kan de vorming van ouder- en jeugdsteunpunten in heel het land verder opgepakt worden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de samenwerkingsverbanden. 

Netwerk Beter Samen denkt mee over de ontwikkeling van deze ouder- en jeugdsteunpunten. Deze ontwikkeling sluit aan bij de behoefte aan informatie en steun die wij zien bij ouders en jeugdigen in de regio. Goede onafhankelijke informatie en steun versterkt de empowerment van ouders en jeugdigen en dit sluit ook aan bij de ontwikkeling die wij als Netwerk Beter Samen willen maken in de regio’s.