Netwerk Beter Samen start Ervaringsacademie

Netwerk Beter Samen start met de Ervaringsacademie. Deze academie biedt trainingen, ervaringsdeskundig advies en opleidingen aan jongeren, ouders én professionals met complexe vraagstukken in de jeugdhulp. Door samen te leren, samen te doen en samen te ontwikkelen willen we bereiken dat de zorg aan kinderen, jongeren en gezinnen beter aansluit bij wat zij nodig hebben.

Netwerk Beter Samen heeft de opdracht gekregen van de gemeente Utrecht en het Expertisenetwerk Utrecht Flevoland. Netwerk Beter Samen is opgericht door ouders en professionals met onder andere persoonlijke ervaring in de jeugdhulp. De stichting wil het gebruik van ervaringen, ervaringskennis en -deskundigheid als gelijkwaardige kennis en –deskundigheid naast andere kennis bevorderen, zodat mensen zich kunnen ontwikkelen, meedoen en/of passende ondersteuning krijgen.

Jongeren van o.a. ExpEx Flevoland hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van het projectplan voor de Ervaringsacademie. ‘Door samen te werken ontstaat een grotere slagkracht voor betere ondersteuning voor zowel kinderen/ jongeren als de ouders. ExpEx kijkt er naar uit om samen te werken, samen workshops te geven en toolbox voor hulpverleners/ ouders en jongeren te ontwikkelen.’

Voor de organisatie van de Ervaringsacademie wordt een programmamanager aangetrokken die per 1 juni aan de slag gaat. We hebben voor het programmateam een vacature voor een ervaringsdeskundige ouder en jongere. De komende maanden wordt gewerkt aan het verder ontwikkelen van diverse trainingen en ervaringsdeskundig advies bij casuïstiek.

Een van de meerdaagse workshops gaat over autisme en bijkomende problematiek. Het is een breed opgezette training over de invloed van stress en communicatie op het gedrag van kinderen. Door inzicht in de werking van het brain en slimme skills kan de omgeving invloed uitoefenen op het gedrag.  

Vanaf dit najaar biedt de Ervaringsacademie trainingen aan over gelijkwaardig samenwerken en het levensverhaal. In de workshop gelijkwaardige samenwerking krijgen professionals handvatten aangereikt om gelijkwaardige samenwerking beter vorm te geven en ervaren ze hoe het werkt. In de workshop Het Levensverhaal Centraal voelen kinderen en ouders zich beter gehoord en begrepen en krijgt de professional een breder perspectief.

Alle trainingen van de Ervaringsacademie worden aangeboden aan jongeren, ouders en professionals tegelijkertijd, vanuit de visie dat samen leren en samen doen van meerwaarde is. De trainingen worden ontwikkeld met ervaren ouders, jongeren en professionals.

Inschrijven voor trainingen is nog niet mogelijk. U kunt wel uw interesse kenbaar maken door een email te sturen naar ervaringsacademie@netwerkbetersamen.nl of u inschrijven voor de nieuwsbrief van Netwerk Beter Samen.