Nely Sieffers

Nely Sieffers

Nely Sieffers heeft een ruime ervaring met de inzet van ervaringskennis en – deskundigheid vanuit een diversiteit aan doelgroepen, kennis van het stelsel voor gezinnen en persoonlijke ervaring als moeder van een zorggezin.
Nely is directeur van Netwerk Samen Beter, en is inzetbaar als adviseur.

nely@netwerkbetersamen.nl

Meer over Nely