Moties genoeg, nu gelijkwaardig samenwerken

De Tweede Kamer nam begin december maar liefst achttien moties aan om de jeugdzorg te verbeteren. Mooi, al die voornemens, maar willen ze kans van slagen hebben dan is het nodig dat ervaringsdeskundige ouders en jongeren zich professioneel gaan organiseren en met hen gelijkwaardig wordt samengewerkt, blogt Tilly van Uffelen.

Wouw, maar liefst achttien moties over Jeugdzorg nam de Tweede Kamer deze week aan. Voor de liefhebber som ik er een paar op:

  • Iedere maatregel moet voortaan getoetst worden op de gevolgen voor de leefwereld van de cliënt.  
  • Een ingezette behandeling moet getoetst worden op bewezen effectiviteit.
  • Voortaan moet samen met ouders en jeugdigen beslist worden over passende hulp.
  • Er moet een plannen komen op zo snel mogelijk te stoppen met gesloten jeugdzorg.
  • De rechtspositie van ouders en kinderen dient verbeterend te worden.
  • Ervaringsdeskundigheid moet beter geborgd worden.

Een hele reeks voornemens. Willen ze kans van slagen hebben, dan is het wel nodig samen te werken, samen te leren en samen te ontwikkelen mét ouders en jongeren. Want hoe meet je of behandeling effectief is? Door te luisteren naar de ervaringen van ouders en kinderen. Hoe kunnen professionals, ouders en jongeren beter samen beslissen over passende hulp? Door ouders en jongeren een gelijkwaardige positie te geven aan álle tafels. Hoe borg je ervaringsdeskundigheid beter? Door ervoor te zorgen dat de kwaliteit van ervaringskennis verbetert, door de bron van ervaringskennis toegankelijker te maken, te onderzoeken, en door ervaringsdeskundige ouders en jongeren de mogelijkheid te geven zich écht goed te organiseren.

Voor Netwerk Beter Samen wordt dat laatste komend jaar een belangrijk doel. We willen dat ervaringsdeskundige ouders en jongeren zich professioneel kunnen organiseren. Ons plan ligt klaar en met diverse partijen zijn we in gesprek dat georganiseerd en gefinancierd te krijgen. Er is veel te doen, waarbij de inzet van Netwerk Beter Samen vooral is om duurzame regionale netwerken te organiseren. Daarin vier pijlers:

  • Empowerment van jongeren (steunpunten, maatjes, trainingen, groepen, vertelpunten)
  • Empowerment van ouders ( steunpunten, steungezinnen, oudergroepen, trainingen en vertelpunten)
  • Samen leren met professionals om ervoor te zorgen dat praktijk, beleid en onderzoek aansluit bij gezinnen, kinderen en ouders.
  • Talentontwikkeling van ervaringsdeskundigen.

Met deze vier pijlers gaat Netwerk Beter Samen komend jaar in de regio Utrecht en Flevoland aan de slag. Samen met iedereen die met ons wil leren, ontwikkelen, onderzoeken en werken. Wie sluit aan?

Tilly van Uffelen
Tilly van Uffelen

Over de auteur

Tilly van Uffelen is pleegmoeder en mentor. Ze is journalist/tekstschrijver en heeft onder andere het boek Jij hebt de sleutel, naar humane jeugdzorg zonder separeren geschreven. Tilly zit in het regioteam van Netwerk Beter Samen, is verantwoordelijk voor de communicatie en strategie en is inzetbaar als adviseur.