Mentaal kapitaal op voor de Jeugddag

Binnen het project Mentaal Kapitaal kijkt de regionale kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal hoe jongeren beter ondersteund kunnen worden in hun omgang met schoolstress en prestatiedruk én hoe schoolverzuim teruggedrongen kan worden. School is een belangrijke verbindende factor in het leven van jongeren; het is daarom van groot belang dat jongeren zich prettig en veilig voelen op en rondom school en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wat hebben jongeren hiervoor voor nodig en welke factoren dragen bij aan het veerkrachtiger maken van jongeren?

Op voor de jeugddag zijn eerste resultaten gepresenteerd met een reflectie vanuit het perspectief van jongeren, ouders, praktijk en onderzoek met o.a. een bijdragen van Ezra en Nely Sieffers. Een mooie mix van onderzoek en praktijk waarbij verschillende thema’s passeren rondom de uitkomsten van dit onderzoek.