Jeugd en gezin centraal

Netwerk Beter Samen is partner van de regionale kenniswerkplaats jeugd en gezin centraal. De kenniswerkplaats heeft als doel ontwikkelen, verzamelen en delen van kennis om jeugdigen zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk te laten opgroeien. We werken hierin samen met jeugdigen, ouders, praktijk, beleid, opleidingen en onderzoek. Deze kenniswerkplaats is actief in de regio Utrecht Zuid-Oost, Eemland, Lekstroom en Utrecht-west.

Jongeren- en ouderbrigade

In de kenniswerkplaats is een ouder- en jongerenbrigade actief en er zijn regelmatig bijeenkomsten waar ouders en jongeren ook aan kunnen meedoen. Wil je meedoen of op de hoogte blijven? Je kunt contact opnemen of aanmelden voor de nieuwsbrief van de kenniswerkplaats.

Meer weten?

Neem contact op met:

Nely Sieffers

Nely Sieffers

Lid kernteam kenniswerkplaats jeugd en gezin centraal.

Laatste ontwikkelingen vanuit de regionale kenniswerkplaats


26 september 2023

Bijeenkomst Mentaal gezond online?!

Games en sociale media zijn niet meer weg te denken uit het leven van onze jeugd. Opvoeders maken zich zorgen over de tijd die jongeren hieraan besteden. Maar is dat wel terecht? Wat is eigenlijk de betekenis van het spelen van videogames en het gebruik van sociale media in de hybride leefwereld voor de (sociale) identiteitsontwikkeling van adolescenten?
Meer informatie en aanmelden
Klik hier voor het programma

26 september 2023
04 mei 2023

Oproep voor jongeren 12-26 jaar: deel je ervaringen over schoolstress en schoolverzuim

Op 7 juni vindt in Youké (locatie Zeist) een eenmalig groepsgesprek plaats en leren wij graag van jouw ervaringen voor ons onderzoek ‘Mentaal Kapitaal’.
Lees de flyer voor meer informatie en meld je aan.
Klik hier voor de flyer.

04 mei 2023
30 januari 2023

Ouders: interview over samenwerking

Heeft uw kind weleens hulp of ondersteuning ontvangen voor schoolstress, prestatiedruk, schoolverzuim en/of schooluitval? Dan gaan we hierover graag met u in gesprek! Uw ervaringen en inzichten zijn van grote waarde voor ons onderzoek.
Naar de flyer…

30 januari 2023
22 augustus 2022

Video over schoolstress

Er is een video ontwikkeld voor scholen die schoolstress en prestatiedruk onder jongeren bespreekbaar willen maken. Deze kan ingezet worden op bijvoorbeeld ouderavonden. De video komt voort uit het onderzoeksproject Mentaal Kapitaal. Kijk hier de video.

22 augustus 2022
30 juni 2022

Themabijeenkomst opgroeien in armoede

Op 30 juni heeft de kenniswerkplaats een themabijeenkomst over opgroeien in armoede georganiseerd. Een programma met een mix van onderzoek, praktijk en ervaringskennis.
Lees verder…

30 juni 2022
28 juni 2022

Podcast

In deze podcast vertellen Ezra Sieffers en Jacqueline Breedijk over hun ervaringen met betrekking tot schoolstress, prestatiedruk, schooluitval en de samenwerkingen die kan ontstaan als hier bij een jongere sprake van is. Beluister de podcast

28 juni 2022
21 oktober 2021

Eerste onderzoeksresultaten Mentaal Kapitaal

Jongeren in Nederland ervaren in toenemende mate ongezonde stress en prestatiedruk. Een deel van hen kan hierdoor (tijdelijk) niet naar school. In het rapport Mentaal Kapitaal zes aanbevelingen om stress en prestatiedruk onder de jeugd tegen te gaan. Er is ook een flyer met de resultaten speciaal voor jongeren.
Lees verder…

21 oktober 2021
27 september 2021

Mentaal kapitaal op Voor de jeugddag 2021

Op voor de jeugddag zijn de eerste resultaten gepresenteerd van het onderzoek Mentaal Kapitaal met een reflectie vanuit het perspectief van jongeren, ouders, praktijk en onderzoek. Een programmaonderdeel met informatie, herkenbare voorbeelden en tips om anders om te gaan met schooluitval, met o.a. Ezra en Nely Sieffers.
Lees verder…

27 september 2021
20 april 2021

Bijeenkomst werkplaatsplatform

Op 20 april was de eerste bijeenkomst met alle partners in de regio. Het onderzoek ‘Mentaal Kapitaal’ van de Kenniswerkplaats stond centraal. Vanuit de verschillende perspectieven, ouders, jongeren, praktijk, onderzoek en opleidingen werden ervaringen en ontwikkelingen gedeeld.
Verslag van de bijeenkomst…

20 april 2021
16 april 2021

Ouder- en jeugdbrigade denkt mee

Het onderzoek Mentaal kapitaal is gestart en er is op verschillende manieren door ouders en jongeren meegedacht met de onderzoekers. Wat zijn de aandachtspunten van jongeren en ouders voor het onderzoek over prestatiedruk en schooluitval?

16 april 2021