In gesprek over het Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming

Samen met Nely en Kathinka van Netwerk Beter Samen ben ik uitgenodigd om als ervaringsdeskundige mee te praten over het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Ik vind het altijd weer spannend om als ervaringsdeskundige op te treden. Het is een hele kunst om terug te gaan naar een moeilijke periode en vervolgens mijn ervaringen zo te vertellen dat ze gekoppeld zijn aan het grotere verhaal. Gelukkig is mijn rugzak niet alleen gevuld met wat ik heb meegemaakt maar heb ik de afgelopen jaren vele ouders gesproken en mijn ervaringen aan die van hen kunnen spiegelen. 

Ik weet wat ouders van het toekomstscenario vinden en waar hun zorgen zitten. Samengevat vinden zij het goed dat niet langer alleen naar het kind gekeken wordt maar dat het hele gezin centraal staat en is er hoop dat met dit nieuwe scenario sneller duidelijkheid en hulp komt voor gezinnen in de knel. Maar er zijn ook veel zorgen. Bijvoorbeeld over de rechtsbescherming en de onafhankelijkheid van onderzoek en advies aan de kinderrechter. Goede cliënt- ondersteuning en zeker ook rechtsbijstand voor gezinnen zijn dan ook belangrijke randvoorwaarden. 

We hebben ook gesproken over de kwaliteitsknelpunten die worden ervaren bij lokale teams. Kinderen met allerlei medische aandoeningen, beperkingen en/of chronische aandoeningen hebben lang niet altijd met het lokale team te maken. Hetzelfde geldt voor ouders met hun eigen problematiek en komt er met deze inrichting niet te veel op het bordje van het lokale team? Het vraagt ook iets van opleidingen en bijscholingen om professionals klaar te stomen voor deze grote verandering.

Ik herken deze zorgen en weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is dat er naar het hele gezin gekeken wordt in plaats van alleen naar het gedrag van het kind. Zonder de oorzaak te onderzoeken, laat staan aan te pakken, werden we geconfronteerd met steeds verdergaande maatregelen om het probleemgedrag te beteugelen met alle gevolgen van dien.

‘Wat zou er in 2031 verandert zijn?’ wordt ons gevraagd. We pleiten voor professionals die opgeleid zijn in praten over onveiligheid en gelijkwaardig samenwerken met gezinnen. Die geleerd hebben om gebruik te maken van ervaringskennis naast professionele kennis. Die luisteren naar het verhaal van ouders en jongeren en die echt kunnen aansluiten bij de eigen oplossingen van mensen. 

We sluiten het gesprek af met het dringende advies om ouders en jongeren te betrekken bij de verdere uitwerking van het toekomstscenario. Er zit zoveel goede kennis! Benut dat. Wij willen graag helpen om de krachten van ervaringsdeskundigen, professionals en wetenschappers te bundelen om een sterk toekomstscenario te maken dat aansluit bij wat gezinnen in de knel nodig hebben!

Afke Jong werkt als adviseur huiselijk geweld in de regio Gooi en Vechtstreek. Vanuit haar persoonlijke ervaring merkte ze dat de systeemwereld niet aansluit bij wat een gezin nodig heeft en zo raakte ze betrokken bij het ouderplatform in Utrecht West. 
Afke is secretaris/penningmeester van Netwerk Beter Samen.

Heeft u een vraagstuk waar meedenkkracht vanuit het ouder- en jeugdperspectief nodig is? U kunt contact met ons opnemen om te verkennen wat wij voor u kunnen betekenen.  

Afke Jong
Afke Jong

Over de auteur

Afke Jong werkt als adviseur huiselijk geweld in de regio Gooi en Vechtstreek. Vanuit haar persoonlijke ervaring merkte ze dat de systeemwereld niet aansluit bij wat een gezin nodig heeft en zo raakte ze betrokken bij het ouderplatform in Utrecht West.
Afke is voorzitter in het bestuur van Netwerk Beter Samen.