Het levensverhaal centraal

Marjan de Lange is zelfstandig adviseur Jeugdhulp Advies & Ontwikkeling en ouder van een kind met een ondersteuningsvraag. Ze heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de activiteiten voor de Ervaringsacademie.

Hoe is de invulling van de leeractiviteit Levensverhaal Centraal tot stand gekomen?

“Wat me als ouder en professional opvalt is dat professionals soms maar ten dele op de hoogte zijn van het leven van de cliënt en de context van het kind en het gezin. In het onderzoek Ketenbreed Leren, waarin we levensverhalen in beeld brengen en deze met ouders, jongeren en professionals bespreken, is bijna de standaard-reactie van professionals dat zij nieuwe informatie horen. Terwijl de professional voor het gezin een passant is die in het leven een tijdje langszij komt, hebben professionals soms het idee dat de hulp en de aanpak van de problemen bij hen begint. Daarbij hebben zij vaak vooral aandacht voor de problemen die spelen en niet het volledige leven van het kind en het gezin. Door het levensverhaal centraal te stellen voelen kinderen en ouders zich beter gehoord en begrepen en krijgt de professional een breder perspectief.”

Hoe helpt de leeractiviteit de professional verder?

“Het centraal stellen van het levensverhaal, zeker wanneer de problemen complex zijn, stimuleert de professional om echt te luisteren en aan te sluiten bij het verhaal van kind en gezin. Dit verstevigt de samenwerkingsrelatie en biedt betere kansen voor gelijkwaardige samenwerking. Het geeft daarnaast veel informatie die kan helpen bij het gezamenlijk maken van een verklarende analyse en biedt aanknopingspunten voor hulp. Uit een levensverhaal komen namelijk ook altijd sterke kanten van het kind, gezin en hun omgeving naar voren die kunnen bijdragen aan het verminderen van problemen. Ouders en kinderen geeft het veel erkenning wanneer er oog is voor het volledige levensverhaal.”

Hoe ziet de inzet van ervaringsdeskundigheid in de activiteit eruit?

“Met een ervaringsdeskundige zal allereerst stil worden gestaan bij zijn of haar levensverhaal ter toelichting en inspiratie. Daarbij leren professionals welke vragen zij kunnen stellen tijdens het samen doornemen van het levensverhaal. De ervaringsdeskundige geeft professionals inzicht hoe bepaalde vragen of het bespreken van bepaalde onderwerpen bij hen over komt en wat daarin wel en niet helpend is.”

Wanneer is de Ervaringsacademie een succes?

“De Ervaringsacademie is een succes wanneer ouders en kinderen zich beter gehoord en begrepen voelen in het contact met jeugdprofessionals. Hiervoor helpt het als professionals ontdekken dat wanneer zij gelijkwaardig samenwerken, zij hun werk meer ontspannen kunnen uitvoeren en bovendien betere resultaten kunnen bereiken. Daarvoor is het nodig dat kinderen en ouders ervaren dat professionals oprecht nieuwsgierig zijn naar het verhaal en de ervaringskennis van kinderen en gezinnen en daarbij aansluiten.”

Meer informatie en aanmelden

Je kunt nu aanmelden voor de workshops het levensverhaal centraal. Heb je nog vragen dan kun je mailen naar het programmateam van de Ervaringsacademie.