Ervaringsdeskundigen gezocht in intervisiegroepen

Het regionaal leernetwerk jeugd Utrecht start binnenkort met nieuwe intervisie groepen voor professionals, studenten uit verschillende opleidingen en ervaringsdeskundigen jongeren en ouders. Afgelopen jaar is er ervaring opgedaan om in deze groepen ook te werken met een ervaringsdeskundige ouder en jongere en ook voor dit jaar worden ervaringsdeskundigen gezocht die een bijdrage willen leveren. Intervisie is een vorm van gezamenlijk leren van ervaringen gericht op het verbeteren van het handelen in de praktijk.

Door intervisie uit te voeren in groepen met jeugdprofessionals uit verschillende organisaties, studenten uit verschillende opleidingen én ervaringsdeskundige jeugdigen en ouders, krijgen deelnemers een directe inkijk in de belevingswereld van een ander, vergroot het onderling begrip en draagt het bij aan betere samenwerking. Tijdens de intervisie wordt een (werk) ervaring besproken waar een deelnemer vragen over heeft hoe te handelen en van te leren.

We zijn op zoek naar ervaringsdeskundigen die een bijdrage leveren aan deze intervisiegroepen. Het is een mooie manier om van elkaar te leren en de gelijkwaardige samenwerking te versterken. Meer informatie en contactgegevens kun je in deze flyer vinden.