Eerste Hulp Bij Jeugdzorg (EHBJ)

“In de jeugdzorg moet meer aandacht komen voor dingen die jongeren zélf kunnen doen om zich beter te voelen. Dit zorgt dat ze minder stress ervaren en beter kunnen omgaan met lastige situaties”, vertelt Eline van Dam. Eline heeft zelf in de jeugdzorg gezeten. Zij weet wat ze daar heeft gemist en heeft inmiddels geleerd wat ze nodig heeft om zich goed te voelen. Die ervaring wil ze graag doorgeven aan jongeren die nu de jeugdzorg verblijven of in behandeling zijn. Daarom bedacht Eline de Eerste Hulp bij Jeugdzorg-box.

Minder stress

In de EHBJ-box zitten producten die helpen om je stress te verminderen. Eline is al jaren actief als vrijwilliger voor ExpeX Flevoland en dacht mee over de inhoud van de box. De EHBJ-box stimuleert jongeren om zelf op zoek te gaan naar wat zij nodig hebben om zich meer op hun gemak te voelen, en wat zij kunnen doen als zij zich eenzaam of verdrietig voelen. Nog belangrijker vindt zij dat deze gevoelens van eenzaamheid en verdriet er mogen zijn.  

“Ik had vaak de behoefte om even met iemand te praten, dat er even iemand was. Gelukkig heeft afleiding zoeken ook gezorgd voor positieve momenten. Creatieve creaties, uitstellen van destructief gedrag, even in beweging komen en naar buiten gaan. Wat ik jongeren graag wil meegeven is dat alle gevoelens er mogen zijn”, vertelt Eline.

Wat ik jongeren graag wil meegeven is dat alle gevoelens er mogen zijn

Eline schreef ook een instructie die in de box zit. Dat deed ook Marjon Kuipers. Marjon legt uit wat stress met je doet.

“Als je je niet zo goed voelt, stress hebt, verdrietig bent of nare gedachten hebt dan maakt jouw lichaam adrenaline aan. Adrenaline is een stresshormoon dat zorgt dat je in de overlevingsstand komt. Dat is heel goed als er acuut gevaar is, maar als het langer duurt ga je je er naar en onrustig van voelen. Gelukkig hebben we allemaal de beschikking over hormonen die ervoor zorgen dat je je beter voelt. Deze geluksstofjes kun je zelf aanmaken. Vaak gaat dit vanzelf, maar jij kunt jezelf ook een handje helpen.”

EXPEX en Netwerk Beter Samen

De EHBJ-Box is een initiatief van Netwerk Neter Samen en ExpEx Flevoland. De eerste 25 EHBJ-boxen zijn gemaakt door de jongeren van ExpEx en hun maatjes in de regio Utrecht en Flevoland. Zij worden eind december en begin januari uitgedeeld aan twintig jongeren in regio Utrecht en Flevoland. De ervaringsdeskundige jongeren van ExpEx verwachten dat de EHBJ-box ook een mooie manier is om met hun maatjes in gesprek te komen over wat zij nodig hebben om minder stress te ervaren. De EHBJ-box kan ook begeleiders, ouders en jongeren inspireren om met elkaar in gesprek te gaan over wat helpt om stress te verminderen en welke kleine stappen je kunt zetten om je beter te gaan voelen. De inhoud van de EHBJ-box helpt je daaraan herinneren als je er zelf niet meer op kunt komen.

Belangstelling?

  • Heb je belangstelling voor de EHBJ-box? Laat het ons weten. Bij voldoende belangstelling gaan we verder met het ontwikkelen van dit idee en er meer werk van maken.
  • Ben je nieuwsgierig geworden naar deze EHBJ-box? Stuur dan een mail naar: ervaringsacademie@netwerkbetersamen.nl
  • Heb je zelf een goed idee voor andere jongeren om zich beter te voelen? Stuur en mail naar ervaringsacademie@netwerkbetersamen.nl dan nemen we contact met je op.