Foto: Beter Samen

Netwerk Beter Samen actief in zes jeugdhulpregio’s 

Netwerk Beter Samen is actief in alle zes de jeugdhulpregio’s van Utrecht en Flevoland om met ervaringsdeskundigheid van jongeren en ouders de zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren en gezinnen …

Lees verder >>

Foto: Anita Kentie

‘School hulpverleners in de psychologie van ouderschap’

Anita Kentie volgde de basistraining ervaringsdeskundige ouder bij Netwerk Beter Samen. Ze denkt mee over het verbeteren van de samenwerking tussen zorg en onderwijs en doet mee aan de pilots van het Regionaal Expertteam Eemland en de leercirkel complexe casuïstiek. Haar advies: school jeugdhulpverleners in de psychologie van het ouderschap.

Samen ontwikkelen bij de basistraining ervaringsdeskundige ouders.

Ervaringsdeskundigen inzetten

Steeds meer organisaties gaan aan de slag met de inzet van ervaringsdeskundigen en daarbij spelen allerlei vraagstukken. Netwerk Beter Samen heeft een bijdrage geleverd aan de nieuwe handreiking die is uitgebracht door het Verwey Jonkerinstituut in samenwerking met platform HOPE. De handreiking geeft inspiratie en tips voor organisaties die vrijwilligers of beroepskrachten met ervaringskennis of -deskundigheid (gaan) inzetten.

Bijeenkomst ervaringsdeskundigen

Nieuwe voortgangsrapportage Ervaringsacademie

In de nieuwe voortgangsrapportage geeft Netwerk Beter Samen inzicht in de voortgang van de verschillende activiteiten binnen het project Ervaringsacademie. We zijn in het derde kwartaal van dit tweede projectjaar. In …

Lees verder >>

Marlene is ervaringsdeskundige in uithuisplaatsing

In de serie Ervaringswerk in uitvoering laten we ervaringsdeskundigen aan het woord die betrokken zijn bij Netwerk Beter Samen. De kinderen van Marlene Venant woonden anderhalf jaar in een gezinshuis. “Als je in wrok blijf hangen presteer je niets en verander je niets.”