ExpEx en Netwerk Beter Samen maken plan voor Utrecht

Er is al een langere tijd een wens om een ExpEx groep voor ervaringsdeskundige jongeren te starten in Utrecht. Stichting ExpEx en Netwerk Beter Samen werken met een aantal zorgaanbieders samen aan een plan voor een start in 2022. Gemeenten en jeugdzorgaanbieders die willen meedoen kunnen zich aanmelden voor de volgende bijeenkomst in maart.

De inzet van ervaringsdeskundigen is voor steeds meer organisaties een puzzel, want hoe geef je dat vorm? Hoe kom je aan een goede ervaringsdeskundige? Hoe laat je ervaringsdeskundigen samenwerken met professionals of beleidsmakers? Een ervaringsdeskundige die actief is voor de Ervaringsacademie zei het heel mooi: “Doe het niet alleen!” Deze boodschap raakt de essentie van ervaringsdeskundigheid, want het gaat over een collectief van ervaringen. Dit collectief van ervaringen krijg je door contacten met jongeren die jeugdzorg krijgen en/of als ervaringsdeskundige actief zijn. Maar ook in de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid en diversiteit van inzet, werken jongeren samen aan hun deskundigheid en leren van elkaar.

Deze ervaringsdeskundige ging nog een stapje verder en ook een boodschap voor jeugdzorgorganisaties: “Doe het niet alleen, want elke organisatie is z’n eigen plan aan het ontwikkelen en stapt in vergelijkbare valkuilen. Het is juist goed om dit samen met andere organisaties te doen die misschien al wat verder zijn of juist veel kennis in huis hebben over de ontwikkeling en inzet van ervaringsdeskundigen.”

Samen is het verbindende woord in het plan, zodat we het niet langer alleen doen. Het conceptplan heeft drie belangrijke bouwstenen:

  • Samen ontwikkelen: geven we vorm met ontwikkelsessies over de inzet van ervaringskundigheid voor de organisaties die meedoen. Ook willen we een advies- en matchpunt ontwikkelen voor de inzet van ervaringsdeskundige jongeren, zodat op maat wordt meegedacht over opdrachten en inzet.
  • Samen leren geven we vorm met de cursus voor ervaringsdeskundige jongeren en een workshop voor professionals hoe ze kunnen samenwerken met ervaringsdeskundige jongeren.
  • Samen ervaren krijgt vorm in een community waar ervaringsdeskundige jongeren elkaar ontmoeten, inspireren en samen optrekken. Er is ook ruimte voor de persoonlijke ontwikkelplannen en intervisie, zodat elke ervaringsdeskundige ruimte krijgt voor een ontwikkeling op maat.

Het ExpEx plan voor de provincie Utrecht wordt nu samen met de landelijke stichting ExpEx, een aantal zorgaanbieders zoals Altrecht, Koos Utrecht, Youké en Samen Veilig Midden Nederland ontwikkeld. Netwerk Beter Samen is gevraagd dit project te coördineren. Op 20 januari hebben we een volgende bijeenkomst met de partners en nieuwe geïnteresseerden zijn welkom!

Heb je vragen of mogelijke interesse om mee te doen? Je kunt contact opnemen via expex@netwerkbetersamen.nl  

Nely Sieffers
Nely Sieffers

Over de auteur

Nely Sieffers heeft een ruime ervaring met de inzet van ervaringskennis en - deskundigheid vanuit een diversiteit aan doelgroepen, kennis van het stelsel voor gezinnen en persoonlijke ervaring als moeder van een zorggezin.
Nely is directeur van Netwerk Samen Beter, en is inzetbaar als adviseur.